9 cleantech startups geselecteerd voor de accelerator van 2020 – 2021

De lineup voor ons programma van 2020 – 2021 is bekend! Tijdens de selectiemiddag op donderdag 26 maart zijn 9 veelbelovende startups geselecteerd voor ons programma in 2020 – 2021. Het komende jaar gaan we ze helpen met bedrijfskundige (gast)colleges, individuele coaching èn we introduceren ze in ons netwerk van launching customers, financiers, kennisinstellingen en andere partners.

Dit is zijn de cleantech startups voor 2020 – 2021

 • Dairy Applications: Online voermanagement pakket voor de melkveehouder.
 • Dungse: Ontwikkelt nieuwe duurzame en circulaire materialen uit koemest.
 • Eatcup: In de eatcup kun je rustig van je eten genieten terwijl je onderweg bent!
 • Fertipaq: Een zuivere biozwavel als meststof voor koolzaad, maïs, tarwe, aardappels, uien, koolsoorten, fruit etc.
 • Popken Mechatronica: Sensortechnologie voor de tuinbouw en akkerbouw.
 • Pyrolyze: Mobiele pyrolyse installatie waarmee uit afvalplastics zwavelarme diesel, nafta en gas kan worden gewonnen.
 • Powerchainger: Online platform dat ervoor zorgt dat iedereen kan bijdragen aan de transitie naar een duurzame maatschappij èn daarvoor wordt beloond.
 • Sensoty: Maakt de klimatologische en omgevingsinvloed op de kwaliteit van de groene ruimte inzichtelijk. Zo kunnen overheden en organisaties efficiënter hun groen versterken en herstellen na publieksevenementen.
 • Wasted: Een rewards based app die millennials helpt met de bestrijding van plastic vervuiling, door hen te belonen voor hun plastic vrije acties.

Meer informatie over deze startups.

De jury, bestaande uit Henk Split van YnBusiness, Carl Schultz van Paques, Diederik Jongema van FOM en Anne Been van Enablemi, beoordeelde de startups op een aantal belangrijke criteria. Denk aan kansen op de markt, bijdrage aan een duurzame wereld en geschiktheid voor de BeStart accelerator. ‘Hoewel de pitches via videoconferencing werden gehouden, waren ze van hoge kwaliteit,’ lichtte projectdirecteur Ronald Wielinga aan het einde van een intensieve middag toe. ‘We waren enorm onder de indruk van de creativiteit en het enthousiasme van de bedrijven en hebben weer prachtige startups kunnen selecteren. Het komende jaar gaan we hen helpen om grote stappen te zetten!’

Waarom juist doorgaan in tijden van Corona?

Het accelerator programma begint ondanks de Corona crisis gewoon in april met een online kennismaking en de start van het individuele coachingstraject. ‘Júist in deze tijd moeten we met ons netwerk kwetsbare organisaties, zoals startups, ondersteunen,’ concludeert Ronald Wielinga. ‘Het maken van de juiste bedrijfsstrategische keuzes is nu belangrijker dan ooit. Wij staan daar in ons kennisprogramma en de coaching uitgebreid bij stil en staan natuurlijk ook voor onze alumni klaar met raad en daad.’

26 maart startup selectie dag voor 2020 – 2021

Op donderdag 26 maart vindt de selectie van de cleantech startups voor 2020 – 2021 plaats! De startups die zich hebben aangemeld gaan dan online, via Microsoft Teams, pitchen aan een vakkundige jury afkomstig uit het BeStart netwerk.

De selectie vindt plaats in een besloten setting en we maken op 27 maart de definitieve line-up bekend. Houd onze website, Twitter en LinkedIn dus in de gaten!

DemoDay 16 maart gecancelled vanwege Corona virus

In verband met het Corona-virus hebben we besloten de DEMO-day van volgende week uit te stellen naar een later moment dit jaar. De DEMO-day op 16 maart in het Biosintrum gaat helaas dus niet door. 

In totaal hebben bijna 100 mensen zich opgegeven om aanwezig te zijn bij deze DEMO-day; een fantastisch aantal waar we als BeStart echt enorm trots op zijn. Maar we willen geen enkel gezondheidsrisico nemen en daarom hebben we besloten de middag op een later moment te organiseren. We verwachten dat dit in juni zal zijn, als het Corona-virus hopelijk ons land weer heeft verlaten.

Deze DEMO-day was, naast de afsluiting van BeStart 4, tevens het selectiemoment voor onze nieuwe lichting startups. Dit selectiemoment vindt in kleiner comité plaats op 26 maart via Microsoft Teams. In april gaan we dus gewoon met het programma starten. We houden je op de hoogte!

Dank voor jullie begrip!

Met vriendelijke groet,

Ronald Wielinga
Projectdirecteur BeStart

BeStart worksession January 20th: demo at recycling station Omrin

Monday January 20th our startups had their worksession at Omrin in Heerenveen.

In the moring they had a peek (and sniff 😷) at the recycling station in Heerenveen. CEO John Vernooij (also our chairperson) told them his entrepeneur story with some strong advice:

‘Know what is your focus and what not. Be the best in your field. And whatever happens, there is always a plan B’

One of the startup CEO’s Linda Dijkshoorn commented it as “Best tour of the BeStart.nl year. Companies like Omrin turn our current lifestyle to a more sustainable one by recycling and treating our waste in an incredibly innovative manner. But my Lord, we should ban single use plastics… it is scary to see how much is thrown out….”

In the afternoon Martin Tietema, who participated in our programme in 2017-2018, told our startups about the growth of his company Foamplant and the challenges he faced leading his company it to success. More about his company in this radiopodcast!

Next stop: Annemieke Mintjes and storytelling on February 10th. Looking forward to it!

Save the date! Monday March 16th BeStart DemoDay

On Monday March 16th we will have another DemoDay. The final one for the 2019-2020 start-ups and at the same time a selection event for the participants for 2020-2021. Do you want to know what’s new in the cleantech world? Mark the afternoon as ‘busy’ in your agenda!

Expect to be blown away by inspiring pitches about water technology, waste, chemistry, indoor and outdoor farming, food, IT, biotechnology and more! Don’t forget to take your business cards, you will need them.

 • When? Monday March 16th, 14.30 – 18.00
 • Where? Biosintrum, Ecomunitypark 3 Oosterwolde (the building next to ECOstyle)
 • Register: ronald@bestart.nl

Geertje Dam: Succes is beter willen zijn dan de norm, niets is vanzelfsprekend!

Door: Geertje Dam

Als vervolg op de workshop ‘Building High Performing Teams’, wordt het vandaag tijd dat we de ondernemers zelf onder handen gaan nemen! Centraal staat de vraag: wie ben jij als ondernemer en zijn de vragen die je stelt rondom je leiderschap en bedrijf terug te leiden naar je eigen persoonlijke profiel, tijd voor zelfreflectie en haar consequenties?

Dat doen we in het schitterende, circulaire gebouw van Wetsus, met een unieke duurzaamheidsclassificatie van 100% score op het gebied van waterbeheer, onder andere omdat ze haar eigen drink- en afvalwater zuivert en energie opwekt. Wetsus is een van de partners van het BeStart programma die de cleantech ondernemers begeleiden. Johannes Boonstra (executive board Wetsus) merkt vandaag bij de introductie terecht op:

Je kan wel een excellente wetenschapper zijn, maar dat maakt je nog niet een excellente ondernemer.

– Johannes Boonstra

Een mooiere brug naar de workshop had ik niet kunnen wensen.

Ik, als ondernemer, het grootste struikelblok en kans op succes!

Het is tijd dat we de ondernemers zelf gaan ‘profilen’, wat interessante inzichten geeft in eigen sterktes en valkuilen en daarmee nog essentiëlere risico’s voor de bedrijfsvoering. Hoewel men in eerste instantie had verwacht allemaal hetzelfde ‘ondernemers profiel’ te hebben, blijkt dat ‘we’ nogal verschillend te zijn. We zijn dan wel allemaal oprichters van een bedrijf, maar verschillen nogal in persoonlijkheid en karakter en daarmee in de voorspelbare risico’s voor de bedrijfsvoering en resultaten. Er ontstaat een overkoepelend thema waarbij het dilemma sturing centraal staat. De oprichters realiseren zich allemaal dat ze hoge eisen hebben die maken dat hun bedrijf staat, waar het nu is. Eisen die ze vooral zichzelf sterk opleggen. Hoe bouw je dan een cultuur die tegemoetkomt aan wat jij waardevol vindt en tot het huidige succes van je bedrijf heeft geleid? Hoe voorkom je die blinde vlek (die de meesten hebben) in je bedrijfsvoering? Helaas is niets vanzelfsprekend.

Het is belangrijk om je impliciete normen en waarden expliciet te maken, waarbij je eigen persoonlijkheid en karakter veelal de weg leidt.

Focus en interne discipline? Niet vanzelfsprekend

Hoe weet je of je met elkaar boven de norm ben uitgestegen, of je excellente resultaten hebt gehaald? Een team analyse geeft uitkomst. Want hoe wil je naar high performance toewerken als je niet kan benoemen wat de huidige norm is en hoe het eruit ziet? Hoe groter je teams, hoe meer kans op miscommunicatie en impliciete aannames. Hoe groot is eigenlijk het gat tussen resultaten en gedrag, lopend van onacceptabel naar gewenst en zelfs excellent?

Van impliciet en in je hoofd tot expliciet en op papier, al is het alleen al voor jezelf en als praatstuk met je mededirecteuren of teams. Om inzicht te krijgen in de onderlinge verschillen en focus die er altijd is.

Holocratie

Jij wilt misschien wel beter zijn dan je eigen norm, maar wat is dat dan? En weten je teamleden dan ook wat je daar mee bedoelt en dat je dit wellicht ook van hen vraagt? Natuurlijk heeft bijna geen enkele ondernemer zin in dit interne geneuzel en al zeker niet om dat op papier te zetten. De kreet holocratie, autonomie en zelfsturing van medewerkers komt als makkelijk excuus dan ook snel om de hoek kijken. Wat men daarbij even vergeet is dat radicale autonomie (ook binnen holocratie methodiek) niet bereikt wordt als je niet kristalhelder in je verwachtingen en verantwoordelijkheden bent. Holocratie vraagt namelijk ook om een ijzersterke interne discipline en heeft wel degelijk regels.

Focus en discipline naar de interne organisatie is niet als vanzelfsprekend een focus die de interesse wekt van een typische ondernemer, die meestal meer naar ‘buiten’ kijkt, kansen ziet en daar actie op onderneemt.

Elke uitbreiding van je team met meer dan 5 vraagt veelal om een herijking en duidelijkheid.

Geertje Dam

Onboarding en sales!

Vragen die we vervolgens doornemen beslaan twee thema’s: onboarding en sales. We nemen de 6 basisregels door voor een goede onboarding die ze  direct kunnen toepassen. Oftewel: hoe krijg ik mijn nieuwe medewerker zo snel mogelijk ‘up and running’.

 Een slechte onboarding leidt voor 30% van mensen die je aanneemt tot vertrek binnen een half jaar. Een goede onboarding zorgt voor 17% hogere performance.

Geertje Dam

Dan sales! Want inkomsten en cashflow zijn key voor een gezond en startend bedrijf. En nee, je klanten zijn niet als vanzelfsprekend ‘flabbergasted’ van je product of dienst. Weten ze überhaupt dat het bestaat? Kan je alvast deeldiensten verkopen? Zeker als je met corporates samenwerkt is compliance en contracten van essentieel belang. Dat leidt nogal eens tot vertraging in de onderhandeling en het daadwerkelijk sluiten van de deal. Tip is dan ook om dit, zeker bij corporates, niet tot het eind te bewaren. Waardoor je te veel energie gestoken hebt in verkoop en meetings… met de verkeerde mensen en de deal uiteindelijk toch knapt omdat je niet kan voldoen aan de ‘regulations’ van de corporate. Zoals gezegd, ondernemers houden over het algemeen niet zo van die interne discipline, en vergeten wel eens dat juist corporates niets doen zonder goedkeuring.

Krijg jij de ‘license to operate’ in dit bedrijf ook van de lawyers…  ?

Geertje Dam

Niets is vanzelfsprekend en excellente ondernemers zijn er gewoon niet zoveel. Ondernemerschap is hard werken. Gelukkig ondersteunt BeStart deze ondernemers, zodat ze niet voor alles het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Ik wens daarom ook alle leuke en mooie initiatieven van de ondernemers van deze BeStart editie een succesvol 2020, want dat is niet vanzelfsprekend!

Geertje Dam

“Gain Insights, predict future actions and anticipate”

People & Analytics
Dr. Nassaulaan 5
9401 HJ Assen
geertje@peopleandanalytics.nl

peopleandanalytics.nl

Read my long posts and check out People & Analytics themes, High Performance, Composing All Star Teams

BeStart Check worksession 18 november: Agile, scrum and loads of passion

Last monday November 18th we had our first Check work session at the Biosintrum in Oosterwolde. In this perfect and inspiring building our guest speaker Annemieke Mintjes gave an interactive session about scrum. We will soon share her video with the most important lessons here.

Next, our board member Anne Jan Zwart shared his passion and lessons learned in an inspiring presentation about EcoStyle. He told us about his most important driving factor to do business: to decrease our human footprint. That is something our participating startups definitely have in common with him. We will also soon share his video with you.

Last but not least Wilco Dijkstra from CE-Line had a peer-to-peer session with the other startups about the most important challenges he faces right now. ‘It really helped me think out-of-the-box’ he commented afterwards.

Maciej Grajewski and Richard Rushby from SG Papertronics made this vlog about the day. Conclusion: we are doing serious business at BeStart, but there is also plenty of opportunity for some laughs. After all, ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’ ;-).

Check je aannames – BeStart Check begint met bootcamp

Vorige week begonnen onze cleantech startups aan de tweede fase van ons acceleratorprogramma: Check.

Frans Nauta gaf een bootcamp waarin onze aannames centraal stonden: welke aannames hebben we eigenlijk, vaak zonder dat we er erg in hebben? En welke experimenten kunnen we snel uitvoeren om te checken of ze ook kloppen?

Verder was er in deze sessie aandacht voor planning (tijd is geld) en milestones (hoe zorg je ervoor dat er ook echt gebeurt wat nodig is om je bedrijf een stap verder te brengen).

In deze video vertelt Frans waarom en hoe wij startups in ons programma een steuntje in de rug geven:

Think werksessie 4 vlog door Linda Dijkshoorn

Op maandag 2 september was Paques onze gastheer bij de vierde Think werksessie van onze cleantech startups. Trainer en coach Ruud Vriese gaf de deelnemers een pitchtraining om ze optimaal voor te bereiden op de DemoDay van 16 september 2019. Daarnaast was Joost Paques zelf aanwezig om te vertellen over zijn bedrijf en de deelnemers een rondleiding te geven over het terrein.

Vlog van de werksessie

Linda Dijkshoorn van EV Biotech maakte dit vlog van de dag en geeft je daarbij ook een kijkje in haar lab.

Maandag 16 september DemoDay: kom onze startups ondersteunen!

 • Maandag 16 september BeStart DemoDay
 • Datum: maandag 16 september 15:00 – 17:00 uur (met aansluitend een netwerkborrel)
 • Locatie: het nieuwe Energie Kenniscentrum Leeuwarden (wordt op 4 september 2019 officieel in gebruik genomen)
 • Adres: Energiecampus Leeuwarden, Ynduksjewei 4

Op maandag 16 september organiseren we weer een BeStart Demo-day. Tijdens deze middag presenteren de cleantech startups in ons programma de stappen die ze hebben gezet èn de marktsegmenten en bedrijven waar ze graag mee in contact willen komen.

Wie weet kun jij de teams verder helpen door ze in contact te brengen met mensen in je netwerk!

Het is dus belangrijk dat je erbij bent. Daarnaast komen er twee ervaren ondernemers aan het woord. Sake Bosma en Douwe Faber gaan jou en de startups inspireren met hun ondernemersverhaal.

Kom luisteren, laat je inspireren, help de startups en neem genoeg visitekaartjes mee! Meld je aan via hpostma@omrin.nl of ronald@bestart.nl.

PS: Ken je mensen voor wie deze dag ook interessant is? Stuur deze uitnodiging dan vooral door!