Erop of eronder! 3 september BeStart DEMO-Day

Op maandag 3 september vindt wederom een BeStart DEMO-Day plaats in Leeuwarden. Een spannende èn spectaculaire dag voor de startups die aan BeStart 3 deelnemen, maar ook voor de netwerkpartners die de bijeenkomst bijwonen.

De acht deelnemende circulaire startups uit Noord-Nederland hebben sinds maart 2018 hard gewerkt om hun potentiële marktsegmenten in beeld te brengen en hun product-idee hierop af te stemmen. Hierbij zijn ze intensief begeleid door twee ervaren BeStart coaches tijdens een tweedaagse bootcamp, drie follow-up werksessies en individuele coaching.

Hulpvraag van startups

Tijdens de DEMO-Day presenteren de startups in vijf minuten hun voortgang aan het BeStart-netwerk. Ze sluiten hun pitch af met een ASK. Dat is een hulpvraag aan het publiek over datgene wat ze op dat moment het meeste nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over introducties bij potentiële klanten, het vinden van investeerders en hulp bij ingewikkelde puzzels op het gebied van aanbestedingsprocedures, juridische vragen of subsidieregelingen.

Naar volgende fase van ontwikkeling

Ronald Wielinga, directeur van BeStart, kijkt zoals elk jaar weer uit naar de DEMO-Day: ‘Tijdens de DEMO-day komen eigenlijk alle facetten van het BeStart programma samen. Tijdens de 5 minuten pitch zie je de voortgang die de startups de afgelopen maanden hebben gemaakt. Deze is bijna altijd erg indrukwekkend. Dit gecombineerd met de bereidheid van het netwerk om deze startups te helpen naar de volgende fase in hun ontwikkeling. Fantastisch!’

De DEMO-Day is de officiële afsluiting van de eerste fase van BeStart ronde 3: Think. Hierna begint de Check-fase, waarin de cruciale validatie van de business concepten zal plaatsvinden. Hierbij zullen ook een paar nieuwe startups aansluiten, wat vast en zeker weer een frisse dynamiek met zich meebrengt.

Wat, waar, wanneer

3 september 2018
15:00 – 17:00 uur (met aansluitend een netwerkborrel)
Omrin, Hidalgoweg 5, Leeuwarden

Wil je de bijeenkomst bijwonen? Dat kan. Meld je dan aan bij Ronald Wielinga (projectdirecteur) via ronald@bestart.nl of 06 – 12 13 88 76.

Deelnemende circulaire startups aan de DEMO-Day

  • Acquaint – een smart monitoring systeem voor riool- en waterleidingen om slimmer onderhoud te kunnen plegen.
  • EcoZuil – een educatieve 3D print & plastic recycle-zuil.
  • Feedtuber – flexibele opslag en bewerking van biomassa.
  • Living Foods – grootschalige en functionele valorisatie van visreststromen naar waardevolle toepassingen.
  • LocalWise – een circulair en stijlvol alternatief voor de Dixie op festivals.
  • Loofy’s – een circulaire beauty box voor B&B verhuurders.
  • SusPhos – fosfaat terugwinnen uit fosfaatrijke afvalstromen.
  • Sustainable Eyes – duurzaam drinkwater uit de lucht.

Blog – Through the looking glass

Het start vaak met een goed idee: een mooie technologie die je tegen het lijf loopt of beter nog, zelf ontwikkeld hebt. Of soms is het inderdaad alleen een idee over een product of dienst waarvan je weet dat je het ook kunt bouwen, soft- of hardware. Wie wil er nu geen stroomopwekkende ramen? Welke zonnepanelen maker wil er geen betere lamp om zonnepanelen te testen? Jij weet dat je het kunt maken, dus vooruit met de geit. Samen met een of twee co-founders (ja, een team is beter!) ga je aan de slag. Op kleine schaal had je al bewezen dat het werkt, maar het blijkt nog geen sinecure om het product naar de volgende fase te brengen. Het kost meer tijd dan gedacht en … ook meer geld. Veel reserves hebben je als team niet. Wel veel brains, dat zit wel goed. Maar geld, daaraan heb je als startup altijd een tekort. Daarom heb je een investeerder nodig. Toch?

Investeerder vinden

In de droomversie van dit sprookje vind je die investeerder, die zwarte zwaan die bereid is om te investeren in verdere productontwikkeling zonder dat je klanten klaar hebt staan. Een investeerder die dat ook nog eens tegen heel redelijke waardering en voorwaarden doet. Gewoon, omdat hij of zij in je gelooft.

In de echte wereld blijkt het vaak moeilijker om zo iemand te vinden. Je pitcht en presenteert je suf, drinkt koffie met geïnteresseerde partijen tot je een ons weegt, maar dat geld komt maar niet op de bank. Andere variant van dit verhaal: je raapt je eigen spaargeld bij elkaar, neemt een persoonlijke lening en vraagt familie en vrienden om ook een bijdrage te leveren. Deze variant is gevaarlijker: wel geld op de bank dus je kunt door. De volgende iteratie van je product kan worden gemaakt. En al valt het onderweg tegen, na 6 maanden is de volgende versie gereed. Bijna verkoop klaar! Trots laat je je product zien aan wie maar geïnteresseerd is. Toch komen de orders maar niet binnen. De bodem van de portemonnee is weer in zicht en familie en vrienden beginnen bezorgd te kijken ….

Marktrisico

Er zijn maar weinig producten die zichzelf verkopen. Eigenlijk zijn de enige goede voorbeelden van producten zonder marktrisico die ik ken medicijnen. Als er een succesvol medicijn op de markt komt trekken patiënten het uit je handen. Voor de rest van de ondernemers komt dat niet vaak voor. De telefoon gaat niet meteen rinkelen en na een presentatie op een congres stromen de orders niet binnen. Klanten vinden is werk, hard werk. Om iets te bouwen dat goed aansluit bij de behoefte van je klant, moet je heel goed weten wat die klant nodig heeft. Hoe goed je daar ook over nadenkt er is maar een manier om er echt achter te komen.

Zoektocht naar je klant

Dus stap net als Alice in Wonderland door de spiegel, van de wereld van jouw bedrijf en product naar die aan de andere kant van de spiegel: die van je klant. Vergeet voor nu wat jij aan het doen bent, wat jij aan het maken bent en verdiep je in de wereld van je klant. Je zult vaak zien dat de klant die je op het oog hebt niet de klant is aan wie je als eerste verkoopt. En dat wat je denkt dat je klant nodig heeft, niet precies is wat je had gedacht. Pas als je dat begrijpt, en pas als je commitment hebt gekregen van een klant op wat jij aan het maken bent moet je dat geld – van jezelf, familie, vrienden of investeerders – gaan uitgeven aan het maken van je product. Zodat je zeker weet dat je iets maakt waaraan behoefte is. Daarom sturen we je in het BeStart programma heel snel de deur uit, niet om verder te werken aan je product, maar in een zoektocht naar je klant.

Iets voor jou? Kom dan op 11 december 2017 om 16.00 uur naar de Kanselarij in Leeuwarden.

Hans Westerhof

Coach BeStart

Blog – Benut je kansen

Op veel plekken in de wereld proberen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te werken aan innovatie. In deze zogenaamde Triple Helix aanpak is de ambitie doorgaans om innovatie en economische groei te bevorderen. Van een afstand lijkt dat soms ingewikkeld en ambtelijk, maar in de praktijk werkt dit vaak verbazingwekkend praktisch en effectief.

Zo ook op WaterCampus Leeuwarden. Vanaf 2003 werken hier steeds meer bedrijven (nu zo’n 200 vanuit de hele wereld), kennisinstellingen (nu zo’n 30 uit heel Europa) en diverse overheden (de EU, het Rijk, Friesland en Leeuwarden) met elkaar samen aan kennisontwikkeling, innovatie, exportkansen en het oplossen van de mondiale wereldwateruitdagingen. En natuurlijk aan nieuwe bedrijvigheid op het gebied van watertechnologie.

Triple Helix aanpak gericht op de watertechnologiesector

WaterCampus is uitgegroeid tot de Europese draaischijf van onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap op het gebied van de watertechnologie. Een plek waar alles en iedereen samenkomt en waar bedrijven op vele manieren worden gefaciliteerd, van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot exportondersteuning. De Triple Helix aanpak van WaterCampus is specifiek gericht op de watertechnologiesector, die gekenmerkt wordt door relatief veel kennisintensieve mkb-bedrijven met de ambitie wereldmarktleider in niches te worden. Ook zijn veel eindgebruikers (klanten!) bij het innovatie-ecosysteem aangesloten (drinkwaterbedrijven, waterschappen, vele industrieën).

Dit alles maakt WaterCampus ook de ideale geboorte- en opgroeigrond voor nieuwe waterbedrijven. Al 50 nieuwe bedrijven zijn op en rond WaterCampus ontstaan of gevestigd in de afgelopen 15 jaar. Daarbij op vele manieren geholpen door de betrokken overheden, kennisstellingen en bedrijven (onder andere via Bestart).

Vanuit de Triple Helix aanpak wordt namelijk helder onderkend dat een startend bedrijf een van de beste en snelste instrumenten is om van een idee tot een daadwerkelijke innovatie te komen. En dat starters de sleutel zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe kenniseconomie. Triple Helix partners hebben dus starters nodig om hun doelen te bereiken. Starters kunnen daar op hun beurt enorm van profiteren.

Hulp bij het maken van een succesvol businessplan

Wees dus als starter slim en zoek naar de Triple Helix partijen die in jouw sector actief zijn. Sluit je op een voor jou passende manier bij hen aan en profiteer van de kansen die ze je bieden. Van snelle toegang tot ervaren ondernemers, hoogleraren, studenten, beleidsmakers en bestuurders tot passende onderzoeksfacilteiten, kantoorruimte en subsidieprogramma’s. Op veel terreinen kunnen en willen anderen je helpen bij het succesvol maken van je businessplan. Niet alleen omdat zij het inspirerend vinden om met startende ondernemers te werken, maar zeker ook omdat zij dat nodig hebben voor het bereiken van hun eigen doelen. Zoek dus die synergie en profiteer daar maximaal van!

Johannes Boonstra

Lid raad van bestuur Wetsus

Bestuurslid BeStart

Blog – To share or not to share?

Henry Chesbrough publiceerde in 2003 zijn boek “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. In dit boek beschrijft hij hoe het bedrijfsleven een transitie heeft doorgemaakt van een gesloten naar een meer open manier van innoveren. Sinds de verschijning van dit boek is de populariteit van open innovatie bij het gevestigde bedrijfsleven sterk toegenomen.

Open versus gesloten innovatie

In het traditionele innovatieproces vond de productontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten binnen de muren van de organisatie plaats. Verschillende factoren hebben er echter toe geleid dat dit concept steeds lastiger vol te houden werd. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid en mobiliteit van hooggeschoold personeel. Niet alleen is er veel kennis buiten de R&D-labs, deze kennis wordt door medewerkers ook steeds vaker meegenomen naar andere werkgevers. Tegelijkertijd wordt kennis ook op andere manieren steeds makkelijker en sneller en ook wereldwijd gedeeld. Kortom, het wordt steeds lastiger om kennis als organisatie af te schermen.

Toename durfkapitaal

Tegelijkertijd is de hoeveelheid durfkapitaal de laatste jaren sterk toegenomen wat tot een enorme opkomst van start-ups heeft geleid. Ook zie je dat bedrijven hun medewerkers mogelijkheden bieden om ideeën buiten het bedrijf verder te ontwikkelen (spin-offs). Het gaat hierbij met name om ideeën die niet direct passen maar wel raken aan de strategie van een bedrijf. Een mooi voorbeeld is ASML, ooit een spin-off van Philips.

Patenten zijn kostbaar en tijdrovend

Veel startende ondernemers realiseren zich dat ze zonder hun kennis te delen niet succesvol zullen zijn bij de ontwikkeling van hun organisatie. Tegelijkertijd zien ze dit ook als belangrijkste risico voor hun onderneming. Het beschermen van kennis, bijvoorbeeld via een patent, is erg kostbaar en tijdrovend. Startups hebben geen hele batterij aan juristen klaar staan om ervoor te zorgen dat hun positie beschermd is.

To share or not to share. Dit is een belangrijk dilemma waar helaas geen eenduidig antwoord op te geven is. Tegelijkertijd is het een dilemma dat alle startups zullen herkennen. Logischerwijs is dit een van de onderwerpen die aan bod komt binnen het BeStart programma. Enerzijds in de kennis sessies waar verschillende opties uiteen gezet wordt en anderzijds tijdens de individuele coaching waar, als daar behoefte aan is, specifiek voor jouw onderneming de strategie uitgezet kan worden.

Wil je ook deelnemen aan BeStart? Dat kan. Op 11 december 2017 organiseren we om 16:00 in de Kanselarij een moment om kennis te maken met (oud-)deelnemers, coaches en ons bestuur. Tot dan?!

Ronald Wielinga

Programma directeur BeStart

Blog – Een ecosysteem bouwen doe je niet aan de vergadertafel

In 2013 was ik Tweede Kamerlid met economische zaken in portefeuille. Het topsectorenbeleid was een paar jaar oud en het moest dé sleutel worden voor innovatie in Nederland. Terwijl in Den Haag vergaderd werd over innovatie, bruiste het in Amsterdam. Daar draaide sinds een jaar StartupBootcamp en Rockstart, de acceleratorprogramma’s die – naar mijn mening-  de basis vormen voor het startupecosysteem in Amsterdam en dus misschien wel Nederland.  Want als je een innovatie-ecosysteem wilt bouwen, moet je beginnen bij het vinden en opleiden van ondernemers. Een ecosyteem bouwen, doe je niet aan de vergadertafel.

Jonge ondernemers met disruptieve businessmodellen

In de Kamer opperde ik destijds dat het tijd werd voor een nieuw economisch beleid, gericht op startups: jonge ondernemers met innovatieve en disruptieve businessmodellen die de wereld willen veroveren. Geen eindeloos overleg in de bestaande sectoren, maar de barrières wegnemen voor een nieuwe groep ondernemers met grote ambities. Inmiddels zijn startups een begrip in Nederland. Het succes is zo groot dat het zichzelf soms in de staart lijkt te bijten. Iedere regio en sector wil zijn eigen ‘startup’ecosysteem. En soms lijkt het dat er meer mensen bezig met het ‘bouwen van ecosystemen’, dan dat er startups zijn. Ik mag dat zeggen, want ook ik ben inmiddels zo’n ‘beleidsmaker’ die vanuit StartupDelta werkt aan het verder uitbouwen van Nederland als startup nation.

Accelerator gericht op circulaire economie

Maar je bent er niet met een paar glijbanen, een vergadercaravan en een eenmalige hackathon. Een ecosysteem bouwen kost tijd en begint bij het vinden en opleiden van ondernemers. Daarom was ik ook zo blij dat in Friesland het initiatief ontstond om een acceleratorprogramma te starten gericht op de circulaire economie. Niet alleen werd er begonnen bij het vinden en opleiden van ondernemers, ook aan de tweede succesfactor voor het bouwen van een ecosysteem, de launching customers, was gedacht. En natuurlijk begon het klein en wat het zoeken naar voldoende deelnemers, maar in de basis zat het goed: men dacht vanuit de ondernemers en wat die nodig hadden.

Coaches en launching customers

En het bleek inderdaad een succes. Ieder jaar groeit het aantal deelnemers. En af en toe kom ik ergens buiten Friesland een BeStart-startup tegen. NewMarble bijvoorbeeld, die zich gemeld heeft om tegels in Sint Maarten te maken. Of KNN Cellulose die het NOS-journaal haalde met asfalt van wc-papier. Die trots is een belangrijke bouwsteen voor een ecosysteem. Er ontstaan niet alleen mooie succesverhalen, maar vooral trotse alumni, die straks voor een andere BeStart-startup als coach of launching customer kunnen en willen optreden. En als ze heel succesvol zijn misschien zelfs als angel investor of ervaren serial entrepreneur. Dan begint een ecosysteem echt te groeien en te bloeien.

Dat kun je niet vanachter de vergadertafel plannen. Het enige wat je als beleidsmakers kunt doen is de bal aan het rollen brengen door ondernemers te vinden en op te leiden. Daarna komt de rest!

Anne-Wil Lucas

Programmadirecteur StartupDelta en trots bestuurslid van BeStart

Blog – Who’s first?

Volgende week lanceren wij op de Aquatech in Amsterdam (een internationale beurs op het gebied van watertechnologie) een nieuwe innovatie van Metalmembranes: filters die door licht gereinigd worden. Schoon en veilig drinkwater wordt steeds belangrijker. Steeds vaker komen er stoffen in het oppervlaktewater voor die niet in het drinkwater terecht mogen komen. Te denken valt aan medicijnresten, hormonale stoffen, bestrijdingsmiddelen of stoffen die op het oppervlaktewater worden geloosd. Recentelijk is GenX in het nieuws. Dit is een stof die door de industrie op het oppervlaktewater wordt geloosd en een bedreiging is voor het drinkwater dat hieruit gemaakt wordt. Metalmembranes heeft een filter ontwikkeld die deze stoffen tegenhoudt en vernietigt. Licht reinigt het filter doordat deze katalytische eigenschappen heeft. Het filter werkt ongeveer zoals een katalysator in een auto maar zet met behulp van licht de tegengehouden stoffen om in CO2 en water. Deze filters bestaan nog niet en met de unieke Metalmembranes technologie kan je overal van elk type water veilig en lekker drinkwater maken. Op de Aquatech zijn wij op zoek naar partners die samen met ons deze technologie verder willen vermarkten.

Vermarkten van de technologie of het product

Metalmembranes doet mee aan het Bestart programma en wij zijn daar erg enthousiast over. De nadruk ligt in dit programma op het vermarkten van de technologie of product. Voorheen werden partners of eindgebruikers ook wel gevonden, maar in het Bestart programma wordt dit op een systematische, doordachte wijze gedaan. Het Bestart programma richt zich op de “beachhead”. Wanneer deze beachhead behaald is, heb je een stukje van de markt waarin jij de marktleider bent. De rest van de markt zal dan ook makkelijker meegroeien door het bewezen succes. Een beachhead bepaal je door je markt te segmenteren en dat deel te selecteren waar jouw bedrijf het snelste een markleider in kan worden. Dat klinkt allemaal mooi en logisch, maar hoe doe ja dat dan? Binnen het Bestart programma gaat dit via het validated learning principe waarbij je experimenten (vragen) bedenkt, deze vragen valideert door erop uit te gaan en met potentiële klanten spreekt. Deze resultaten worden regelmatig met andere Bestart ondernemers besproken waardoor er veel van elkaar geleerd wordt. Een eye opener was de zogenaamde “Mom-test”. Veel leads zijn vaak enthousiast over het product, maar vertellen niet wat ze echt denken en tonen geen commitment. Je kan veel tijd en energie aan deze leads kwijtraken en niet tot het gewenste resultaat komen. Met de “Mom test” haal je deze slechte leads eruit.

Op zoek naar een commerciële partner

Bij Metalmembranes ontwikkelen wij innovaties die gebaseerd is op de technologie om filters te maken. Met deze platformtechnologie kunnen wij naast filters ook slijtvaste en corrosie resistente lagen op metalen, verwarmingselementen voor verdampers, special labfilters en nog veel meer producten maken. De kunst is dan om de focus te houden in de vermarkting van jouw product in de geselecteerde beachhead. Binnen het Bestart programma zijn wij een aantal keren van beachhead veranderd omdat er een launching customer werd gevonden voor een exclusieve ontwikkeling van een applicatie (champagnemoment!) of omdat er een samenwerking werd gevonden voor de vercommercialisering van een van onze producten voor de analytische markt. Nu ligt de focus dus op ons filter dat door licht wordt gereinigd. Wij zijn op zoek naar een commerciële partner die onze innovatie in zijn producten kan gebruiken. Er lopen al diverse gesprekken en op de Aquatech hopen wij met nog meer partijen in contact te komen. In dit geval kan er maar een de eerste zijn. Wij zijn benieuwd, who’s first?

 

Sybrand Metz

CTO Metal Membranes

Blog – Reken niet op een Magic Pitch Miracle

Veel mensen hebben een romantisch beeld van founders van startups. Het zijn briljante, geniale, eenzame uitvinders die geboren worden als ondernemers. Creatieve genieën die de regels van de maatschappij aan hun laars lappen (en zich soms zelfs aan de zwaartekracht lijken te onttrekken). Dit romantische beeld wordt hardnekkig in stand gehouden door Hollywood en de media. Misschien ken je de beroemde Apple ‘Think Different’ commercial uit 1997. Of de hilarische Silicon Valley tv-serie. Of kijk een willekeurige Hollywood-film over startups en je zult een unieke persoon zien die compleet unieke dingen doet. Of lees over Elon Musk, en hoe hij helemaal in zijn eentje van Tesla, SpaceX en SolarCity een doorslaand succes lijkt te maken.

Briljante pitch

Een van de briljante dingen waar deze briljante genieën patent op lijken te hebben, is dat ze in momenten van crisis een briljante geïmproviseerde pitch kunnen geven. De pitch die in één keer een drama afwendt, en de crisis verandert in een geniaal succes-moment. Ik noem dat, in goed Nederlands, het Magic Pitch Miracle. Het script is altijd hetzelfde. Na jaren van werken aan hun product, wordt de startup geconfronteerd met grote problemen. Iets cruciaal werkt niet in de technologie, een grote klant heeft zich net teruggetrokken. Fondsenwerving mislukt (na maanden van beloftes van investeerders). Maar daar is de briljante pitch, helemaal spontaan geïmproviseerd en dat creëert een totale doorbraak op een moment dat alles verloren lijkt. Het bedrijf is gered, alles lukt opeens en de startup wordt een doorslaand succes. We zien het beeld van de oprichters met hun vuisten in de lucht, champagne, een onwaarschijnlijke wereldwijde doorbraak. De camera zoomt uit, opgewekte muziek en de namen van de acteurs beginnen over het filmdoek te scrollen.

Reality check

Tijd voor een reality check. In de afgelopen tien jaar heb ik het genoegen gehad om meer dan 1000 startups van dichtbij mee te maken. Het Magic Pitch Miracle heb ik nog nooit gezien. Het script heeft zich precies nul keer voorgedaan. Het zou natuurlijk kunnen dat jij de uitzondering bent. Misschien heb jij de magische pitch die de basis zal vormen van een geweldige, geniale, internationale startups. Maar voor de rest van ons is het gewoon werk. Alleen bij de Kardashians is het leven als een film.

In alle eerlijkheid: het belang van een goede pitch wordt door de meeste mensen zwaar overschat. Door de jaren heen heb ik behoorlijk wat middelmatige pitches gezien met slechte slides, mompelende founders met hun handen in hun zakken, die slecht uitleggen wat ze nou eigenlijk precies doen. Maar een goede investeerder en een slimme klant kunnen daar wel doorheen kijken. Net zoals ze door een gelikte pitch heen kunnen kijken.

Bestart customer discovery

Wat is het alternatief voor het Magic Pitch Miracle? Wij noemen het bij Bestart customer discovery. Ga in een zo vroeg mogelijk stadium van je startup praten met minstens 25 beoogde klanten, en luister goed naar wat ze je te vertellen hebben. Leer waar ze wakker van liggen, zodat je weet of het product waar je aan werkt hun problemen oplost. Zo vind een groep klanten die allemaal hetzelfde probleem hebben en daar een zelfde soort van oplossing voor zoeken. Kun je die niet vinden? Geen probleem, pak een nieuw idee en ga weer praten met je beoogde klanten. Net zo lang tot je een goed passende combinatie hebt tussen een probleem van de klant en jouw product. Hoe je dat precies moet doen, hoe je klant hypotheses formuleert, hoe je daar een business model op bouwt, hoe je klanten het beste kunt benaderen en interviewen, alle valkuilen die je tegen kunt komen, dat zijn allemaal dingen die we je bij Bestart leren. Zodat je de grootste kans van slagen hebt om snel en efficiënt een klant te vinden. Want uiteindelijk is er maar één ding echt cruciaal voor een startup. En dat is niet de magische pitch, maar een betalende klant.

Tot ziens?

Frans Nauta

Coach BeStart

Blog – Launching Customer

Als onderdeel van het Friese Ecosysteem is de laatste jaren sterk ingezet op het stimuleren van startende bedrijven. Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het onderwijs waar een student gewerkt heeft aan een afstudeeronderwerp en besluit zijn eigen bedrijf te beginnen. Ook is het mogelijk dat een prachtig idee binnen een bestaand bedrijf kan ontpoppen en uitgroeien tot iets moois. Dit betekent dat deze innovaties net zo goed door studenten kunnen worden opgestart als door ervaren mensen die al wat verder in hun carrière zijn. Maar hoe moeilijk is het om een bedrijf vanaf nul op te bouwen?

De eerste klant vinden

Vaak zijn de ideeën al redelijk ver uitgewerkt, maar ontbreekt de validatie van de markt. De eerste klant vinden waar het product kan worden uitgeprobeerd is een belangrijke stap die een startup moet nemen in zijn groei naar volwassenheid. Welk probleem wordt er opgelost? Hoe wordt kwaliteit van het product geborgd? En wat mag het kosten? Een startup bedrijf heeft dus behoefte aan een klant die hem het vertrouwen geeft het proces van marktvalidatie in te gaan, de Launching Customer. Een klant waar de startup zijn product kan toetsen in de markt en met de opgedane ervaringen kan verbeteren.

Als de startup hier niet voor zou kiezen en het product te ver wil uitwerken alvorens hij de markt betreedt, kan het wel eens te laat zijn. De markt bepaalt namelijk altijd waar zij behoefte aan heeft.  De Launching Customer zal aan de andere kant echter een waarborg willen hebben voor kwaliteit en kosten. Zie hier het dilemma. Als de startup wil toetsen heeft hij een Launching Customer nodig. Maar welk risico zijn zij bereid te nemen? Welk kapitaal willen ze investeren en welk voordeel hebben zij er van?

Launching Customer zijn inspireert je bedrijf

Door de rol van Launching Customer helpt een bestaand bedrijf de startup enorm. Zijn voordeel is dat hij onderdeel wordt van innovatie en vooruitgang. Startups brengen altijd bijzonder veel positieve energie en optimisme mee. Het inspireert mensen uit bestaande bedrijven om ook ondernemend te worden. Wie wil nou niet een mooi idee of bedrijf vanuit het niets opbouwen?

Daarnaast is het in het belang van een bestaand bedrijf onderdeel van een netwerk te worden. Een netwerk dat elkaar helpt, inspireert en een gezamenlijke toekomst bouwt. Dat zien we nu ontstaan rondom de Founding Fathers van BeStart, Paques, Ecostyle, Wetsus en Omrin. Clusters van bedrijven die aan elkaar gelieerd zijn. Die gebruik maken van elkaars R&D faciliteiten, opdrachten delen en met elkaar een netwerk vormen.

Nieuwe mogelijkheden door positionering als Launching Customer

Het gaat met vallen en opstaan, maar dit is de enige weg om nieuwe bedrijven uit de grond te trekken en te zorgen voor groei. Met Omrin hebben we op deze manier ketens in de circulaire economie gebouwd die we nooit hadden gerealiseerd als we onszelf niet als Launching Customer hadden gepositioneerd. Wij produceren bijvoorbeeld biogas uit huishoudelijk afval waar we vele van onze voertuigen op laten rijden. Heel schoon en heel duurzaam. Zonder tankstations hadden wij dit idee nooit kunnen opschalen. OrangeGas uit Heerenveen heeft dit gat ingevuld. Waar Omrin een groengasvoertuig liet rijden, bouwden zij een tankstation. Hiermee is er in Friesland een netwerk ontstaan van inmiddels 19 tankstations. De hoogste dichtheid groengastankstations in Nederland. En heeft Omrin het meest duurzame wagenpark van alle afvalbedrijven in Nederland. Een echte win-win-situatie!

Momenteel werken we als Omrin samen met het startup bedrijf New Marble, die van PET-flessen tegels maakt. PET-flessen vormen een groot probleem in onze maatschappij en oplossingen voor inzet van hergebruikt plastic zijn dringend gewenst. New Marble biedt zo’n oplossing. Op dit moment worden onze toiletgroepen met deze tegels ingericht. Het mooie is dat Caparis zich nu opgeworpen heeft mee te willen investeren in een productiemachine, waardoor New Marble zich volledig kan focussen op product- en marktontwikkeling. Een prachtig voorbeeld van een perspectiefvol bedrijf. Voor de medewerkers van Omrin vormt het een extra stimulans, omdat hiermee heel duidelijk wordt hoe de circulaire economie werkt. Omrin wil zich daar graag in onderscheiden. En maakt dat praktisch waar.

Ik kan ieder bedrijf dus van harte aanbevelen samen te werken met startups of bestaande MKB-bedrijven. Het stimuleert innovatie, geeft energie en je bouwt samen iets moois. Een echte win-win dus, die past binnen de circulaire economie die wij samen maken.

John Vernooij

Voorzitter BeStart, directeur Omrin

Blog – Van inventie naar innovatie

In 2017 behoorde Nederland volgens de European Innovation Scoreboard (EIS) net als in 2016 tot de groep innovatieleiders van Europa. Voor 2016 was Nederland zogenaamde innovatievolger. Samen met Zweden (nummer 1), Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland vormt Nederland nu de kopgroep van Europa.

Persoonlijk vind ik het erg leuk om deze ontwikkeling te zien. Vooral omdat ik een beetje het idee heb dat ik hier zelf aan bij gedragen heb. Eind 2005, inmiddels dus 12,5 jaar geleden, ben ik afgestudeerd aan TU Eindhoven. In mijn afstuderen heb ik de toenmalig Minister van Economische Zaken geadviseerd over de wijze waarop hij zijn innovatiebeleid voor de watersector moest vormgeven. Mijn belangrijkste adviezen waren gericht op het stimuleren van Publiek Private Samenwerking en het inzetten op het uitbouwen van een Technologisch Top Instituut.

EIS-score

De EIS-score wordt bepaald aan de hand van 10 indicatoren. Nederland dankt haar hoge score vooral aan de unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (2de van Europa) en het attractieve onderzoeksklimaat (3de van Europa). Maar we zijn er nog niet. Er zijn twee andere indicatoren die ik graag naar voren haal. Op deze indicatoren scoren we namelijk (ruim) onder het Europese gemiddelde. Het gaat hierbij om de mate waarin het bedrijfsleven investeert in innovatie (19de van Europa) en de impact die we realiseren in de vorm van sales (10devan Europa).

Uit de EIS concludeer ik dat Nederland vooral vooruitloopt als het gaat om inventies en veel minder op het vlak van innovaties. Inventie betekent volgens de Dikke Van Dale ‘het uitvinden van nieuwigheden’. Volgens diezelfde bron is een innovatie ‘een eerste commerciële toepassing van iets nieuws’. Juist in die commerciële toepassing zijn wij blijkbaar minder goed. Maar deze is broodnodig om de vruchten van onze inventies te plukken, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid.

Technology Readiness Level

Vanuit de sectoren die ik overzie, herken ik dat. De belangrijkste hik-up die we momenteel hebben in ons ecosysteem is het feit dat technologie wel ontwikkeld wordt, maar dat de ondernemers in feite geen geboren ondernemers zijn. En gelukkig ben ik hierin niet alleen. Dat is een van de redenen dat Omrin, de WaterCampus, Paques en het Ecomunitypark in 2016 gestart zijn met BeStart! Met BeStart helpen we startups te accelereren. Wij coachen en begeleiden cleantech startups bij de ontwikkeling van TRL 5 – 7 naar TRL 8 – 9. TRL staat hierbij voor Technology Readiness Level, waarbij bij een TRL 9 sprake is van de eerste commerciële toepassing.

Op deze website lees je meer over ons programma. We hebben de intentie om in februari 2018 te starten met een nieuwe groep van 12 start-up ondernemers. Ben je zo een ondernemer, of kan je ons programma op een andere manier ondersteunen? We horen het graag! Neem gerust contact met me op (ronald@bestart.nl of 06 – 121 38 876). Via onze testimonials krijg je een beeld van de deelnemers uit eerdere programma’s en de mensen achter de accelerator.

Ronald Wielinga

startup ontwikkelcyclusProgramma directeur BeStart

3 oktober 2017