Vlog: Fertipaq maakt biologische zwavel uit reststromen

In onze line up van 2020-2021 zit cleantech startup Fertipaq. Het bedrijf maakt biologische zwavel (S600) uit industriële reststromen.

Waar zwavelzuur uit bijvoorbeeld pulp- en papierfabrieken normaal gesproken op de stort zou belanden, maakt Fertipaq er een vloeibare (blad)meststof van. Zo wordt de zwavel circulair benut en kunnen agrariërs beschikken over een prachtige circulaire biologische vloeibare bladmeststof, die goed is voor de bodem, gewassen en gazon.

In deze video legt Elise van der Linde het haarfijn uit:

In het BeStart traject gaat het social media traject aanpakken, waardoor ze haar doelgroep nog beter hoopt te bereiken.

CE-Line draait pilot op hotspot van de tuinbouw

BeStart alumnus Wilco Dijkstra had een flinke uitdaging in de periode van het BeStart traject van 2019 tot 2020. Met zijn geautomatiseerde nutriënten management systeem voor de tuinbouw maakt hij de teelt een stuk efficiënter. Maar telers wilden eerst graag bewijs hiervoor zien, voordat ze tot aanschaf overgingen. Dat bewijs komt er nu hij samen met de Wageningen Universiteit, telers en toeleveranciers een pilot draait op de hotspot van de tuinbouw: in Bleiswijk.

Wilco, gefeliciteerd met het project en de eerste resultaten. Wat houdt het project in en wat is het doel?

“Dank je, wij zijn er erg blij mee. Het is belangrijk om nieuwe technologieën te testen in een praktijkomgeving. Bleiswijk, waar de business unit Glastuinbouw van de WUR is gevestigd, is de perfecte plek om dit te doen. Naast de WUR werken we in dit project samen met een aantal telers, toeleveranciers en andere partijen om de waarde van ‘Ion Specifiek Telen’ te testen. De automatische en snelle verandering van irrigatiewater, op ion specifiek niveau, wordt op plant niveau én in kleinschalige praktijktesten gevalideerd. Zo kunnen we onze hypothese, dat irrigatiewater op smaak leidt tot meer productie, bewijzen. “

CE-Line irrigatiewater opzet

Hoe en wanneer kwam het project tot stand?

“Dat is al even geleden, voor een project als deze is er een flinke aanlooptijd. In maart 2018 zijn we de eerste gesprekken gestart met alle potentiële deelnemers. We hebben uiteindelijk eind 2018 de goedkeuring gekregen en zijn in 2019 gestart met de eerste fase van het 4-jarige project. Deze 1e fase was gericht op de voorbereidingen voor de experimenten in fase 2: de meerwaarde aantonen op individueel plant niveau én in een test kas van 100m2. Uiteindelijk gaan we in fase 3 in de praktijk testen bij een paar telers.”

Kun je al iets zeggen over de resultaten die eruit komen?

“De eerste fase is goed verlopen. Er is een duidelijke meerwaarde aangetoond van ons product voor de planten op individueel niveau. Dat betekent dat we gericht kunnen gaan experimenteren in de pilot met een kas van 100m2. Momenteel zijn de eerste tomatenplanten in de proefkas geplant en is de automatische irrigatiewater bereiding geplaatst. We hopen in de komende maanden de resultaten van deze pilot te gaan zien. Erg spannend.”

Door het real-time meten van alle ionen en deze direct te koppelen aan individuele nutriënt doseringen kan het irrigatiewater op ion specifiek niveau aangepast worden.

Wat is het belang van WUR, telers en toeleveranciers om hierin mee te doen?

“Ion Specifiek Telen is een belangrijk thema in de glastuinbouw, er komen meerdere expertises samen. Het juiste consortium is cruciaal bij het opzetten en laten slagen van een project. Elk thema rondom Ion Specifiek Telen wordt vertegenwoordigd. Plant fysiologisch onderzoek (WUR), Ion specifiek Meten (CE-Line), Validatie expertise (CEW), Doseertechnieken (Priva), Vloeibare meststoffen (Van Iperen), Irrigatie constructie (Stolze). Alle partijen zien Ion Specifiek Telen als de toekomstige ‘way of work’ en brengen nu de kennis en kunde in om dit te realiseren.

De grootste motivatie komt van de belangenbehartiging van de telers. Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U, Interpolis en in het specifiek de Tomatentelers Lans Westland en Royal Pride. Deze partijen zien de toevoeging van Ion specifiek Telen als een belangrijke tool om meer voedsel te kunnen produceren met dezelfde oppervlaktes. Dit draagt uiteindelijk bij aan de grote uitdaging om de wereldbevolking te blijven voeden wanneer deze groeit.”

Hoe druk ben je hiermee?

“De aanloop en de eerste fase zitten er nu op, die waren erg intensief voor ons. In de aanloop van zo’n project gaat veel communicatiewerk zitten. Als je het aan de voorkant goed opzet, dan vergroot je namelijk de kans dat het project soepel loopt. Daarna kwam de eerste fase, waarin we als CE-Line een volwaardig prototype van de meettechnologie hebben aangeleverd en laten valideren in samenwerking met het CEW. Dat is gelukt: we voldoen helemaal aan de gewenste nauwkeurigheid en zijn daarmee klaar voor fase 2. Inmiddels is het meetsysteem geïnstalleerd in Bleiswijk en kunnen we in de praktijk gaan testen!”

CE-Line meetsysteem in de kas in Bleiswijk

Is dit een mijlpaal voor je bedrijf?

“Zeker. Zoals je aangaf: men ziet graag bewijs van de technologie en de potentiële meerwaarde. Beide zijn nu naar voren gekomen. Dat betekent dat de discussie nu niet meer gaat over ‘óf de technologie werkt’, maar over ‘hoe moeten we dit integreren in de sector’.”

Welke rol heeft BeStart voor jou gehad?

“Doorzetten is één van de belangrijkste kwaliteiten die ik heb meegenomen vanuit Bestart. Focussen op de juiste zaken om je propositie verder te brengen. Wat moet je doen om verder te komen? Het bleek dat het bewijzen van de technologie en potentie een belangrijke eis was vanuit de sector. Fijn dat dat nu gebeurt.”

Welke tip zou je andere startups geven op basis van jouw ervaring van nu?

“Geef niet op zolang je geen echte nee hoort. Ik heb vaak genoeg gehoord dat mijn plannen niet realistisch waren, maar niemand zei tegen mij: wat jij wilt is echt onmogelijk. Dat gaf mij vertrouwen dat er juist wel mogelijkheden waren om het te realiseren.”

Meer informatie over dit project vind je op glastuinbouwwaterproof.nl en op celine.frl

Greatwaves stopt met cleantech product om te focussen op kracht

Aan het einde van de BeStart accelerator van 2019-2020 besloot Wouter Zijlstra van Greatwaves om te stoppen met zijn WiFi zenders met sensors. Met deze kastjes kan hij gebouwen helpen om duurzamer te werk te gaan, maar het product heeft vooralsnog geen product-market fit. Hoe dat komt? En wat dat betekent voor Wouter zijn bedrijf? Dat zie je hier:

Pyrolyze zet plastic en motorolie op locatie om naar nieuwe grondstoffen

Als kind wilde hij astronaut worden, maar dat was geen beroep volgens de juf. Dan maar uitvinder! Peter Klaren richtte samen met zijn compagnon Raymundo Hooten het bedrijf Pyrolyze op, waarmee hij de milieuproblematiek op een decentrale manier wil oplossen. Geen afval vervoeren maar op locatie omzetten naar nuttige nieuwe producten.

Afgelopen maand lanceerden ze een mobiele pyrolyse machine, waarmee ze afval motorolie op locatie volledig kunnen omzetten in diesel, nafta, gas en carbon black. Binnenkort brengen ze ook zo’n machine voor het omzetten van afval plastics op de markt. Hoe gaat dit apparaat de wereld veranderen? Een interview met Peter.

Wat is pyrolyse?

“Pyrolyse is een technologie waarbij je koolstofhoudende materialen op hoge temperatuur omzet in nieuwe grondstoffen, zonder dat er zuurstof bij komt. Bij Pyrolyze doen we dat met twee mobiele machines: één voor afval motorolie en één voor afval plastics. De machine voor afval motorolie kan 350 liter per dag verwerken en is klaar voor productie. De machine voor plastics is in ontwerp gereed en verwerkt straks 150 kilo afval plastic per uur. Beide apparaten zetten hun afvalstroom voor 100% om in nieuwe producten: 50% schone diesel voor gebruik in voertuigen, 30% nafta als grondstof voor ruwe plastics, 10% gas voor de energievoorziening van het apparaat en 10% carbon black voor het persen van stoeptegels.”

Afvalplastic omzetten

Welk milieuprobleem lossen jullie hiermee op?

“Het probleem van inefficiënt en onvolledig afval verwerken. Als je alleen al kijkt naar Nederland, dan kan van al het afval plastic dat wordt opgehaald, slechts de helft worden gerecycled. De rest wordt met enorme vervoersbewegingen als brandstof naar verbrandingsovens gebracht. De energiewaarde die dit oplevert is relatief klein. Met ons pyrolyse systeem zetten we het complete afvalplastic lokaal om in nieuwe producten van waarde. Daarmee maken we de reststromen volledig circulair en sparen we tonnen CO2 uit doordat er weinig vervoer nodig is.

Onze afval motorolie pyrolyse machine is met name voor ontwikkelingslanden interessant. Er is daar niemand die de afvalolie bij garages ophaalt, dus het goedje loopt gewoon de grond in. Dat is niet alleen zonde, maar het zorgt ook voor gigantische vervuiling. Een klein beetje van deze olie kan al een hele beek vervuilen.”

Volledig circulair! Hoe kan het eigenlijk dat jullie machine nog niet bestond?

“De technologie van pyrolyse is complex en werkt met extreem hoge temperaturen. Als je dit in grote reactoren op centrale schaal wilt uitvoeren, is de reactortechnologie bijna niet onder controle te krijgen. Daardoor zijn er al veel grote initiatieven op dit vlak gesneuveld. De sweetspot van onze machines is dat we het proces op decentrale schaal uitvoeren. Je kunt letterlijk om de machine heen lopen en onderdelen vervangen als dat nodig is. Daardoor kunnen we continu bijsturen en output blijven garanderen.”

Is die decentrale aanpak niet ook een nadeel in de centraal geregelde afvalindustrie?

“Niet per sé. Voor afvalverwerkers biedt ons product grote voordelen. Doordat de machine zo makkelijk te verplaatsen is, kun je hem neerzetten waar je wilt: zelfs midden in het afvalscheidingsstation. Waar je normaal gesproken een gatefee betaalt om de afval plastics te laten ophalen, kun je met onze machine een vergoeding krijgen voor de producten van waarde die je oplevert.

Maar afvalverwerkers zijn niet onze enige potentiële klanten. We zijn in gesprek met overheden, foodketens, de voedselindustrie, bedrijven in verpakkingsmaterialen, chemische concerns, et cetera. We kunnen de machines eenvoudig verplaatsen op een aanhanger of wereldwijd verschepen, dus een vervuild strand in Bali valt ook binnen de mogelijkheden. Op onze website krijgen we dagelijks vragen vanuit de hele wereld. Dat geeft ons vertrouwen dat het concept wel gaat werken.”

Wat kan BeStart voor jullie bedrijf betekenen?

“Tijdens de eerste coaching sessie zijn we vooral gechallenged of we overal aan hebben gedacht. De conclusie was: je hebt het bedrijf goed in de steigers staan. Het product, de visie, de strategie en de ROI kloppen. We hebben 5 potentiële klanten voor onze afvalolie machine en er komt een R&D project aan. Tegelijkertijd gaan we met Pyrolyze een traject in waarvan we het verloop en de uitkomst niet kennen. Natuurlijk is het fijn om gebruik te maken van de kennis en ervaring van mensen die al heel vaak met dit bijltje gehakt hebben. En daarnaast hopen we veel nuttige contacten via het BeStart netwerk op te doen. “

Hoe kan het BeStart netwerk jullie helpen?

“We zoeken naar potentiële klanten die een afvalprobleem hebben en die een business case zien in het oplossen daarvan. We hanteren daarbij een drietrapsraket:

  • Op labschaal testen van de afvalmaterialen. Welke afval oliën en afvalplactics heb je?
  • Pilot project draaien met een kleinere installatie op locatie bij de klant. Testen draaien met hun afvalmateriaal op batch niveau.
  • Aanschaf van de grote installatie voor een continue verwerking van afvalstromen.

Voor mensen die interesse hebben: op onze website pyrolyze.nl leggen we de machine en het pyrolyse proces helemaal uit en kun je de afval motorolie installatie zelfs al aanschaffen. De installatie voor afval motorolie is binnenkort op afspraak te bezichtigen in Amersfoort. Daar wordt de machine opgesteld naast een innovatieve nieuwbouwwoning van Heilijgers, die voor een groot deel uit piepschuim bestaat. Aan het eind van de levenscyclus kan de woning door onze installatie gerecycled kan worden en zo is de kring weer rond.

Pyrolyze: Peter Klaren en Raymundo Hooten
Peter Klaren en Raymundo Hooten

Neem gerust contact met me op als je vragen of ideeën hebt via info@pyrolyze.com of 085 – 3033505.”

Fryslân Fungies introduceert nieuwe FungiFarm

Corona of niet, alumnus Fryslân Fungies blijft druk bezig met het doorontwikkelen van de FungiFarm. In april 2020 introduceerden ze een splinternieuw ontwerp van hun kwekerij op locatie, waarmee klanten zelf oesterzwammen uit koffiedik kunnen kweken. We vroegen hen naar de verbeteringen en de kansen voor hun business model.

Wat is er verbeterd aan het ontwerp van de FungiFarm?

‘We hebben het kweekproces makkelijker gemaakt en de benodigde ruimte efficiënter ingedeeld. Het kweekproces kent namelijk twee fasen: een fase in het donker en een fase in een verlichte, vochtige ruimte. Voorheen hadden we voor beide fasen een losse kast nodig, maar in het nieuwe model hebben we dit in één kast kunnen verwerken.’ 

Michiel de Groot en Wander Oele

Wat was de aanleiding om deze verbeteringen door te voeren?

‘We wilden de FungiFarm voor meer partijen haalbaar maken en zagen daarvoor mogelijkheden in de ruimte en in de gebruikersvriendelijkheid. Het nieuwe ontwerp benut minder ruimte en is makkelijk te verplaatsen, waardoor de kast toegankelijk wordt voor veel meer organisaties.

Daarnaast hebben we het kweekproces eenvoudiger gemaakt, zodat niet alleen mensen van de catering, maar ook ‘gewone’ medewerkers met de FungiFarm kunnen werken. Het kweken van de oesterzwammen is namelijk heel leuk om te doen en helemaal niet moeilijk met behulp van onze instructievideo’s. Op deze manier hebben onze klanten een hogere beleving en betrokkenheid met de FungiFarm en gaat het echt leven binnen de organisatie. Zo stimuleren wij de circulariteitsgedachte op een hele laagdrempelige manier.’

Welke mogelijkheden biedt dit nieuwe concept voor jullie business model?

‘De FungiFarm is letterlijk en figuurlijk toegankelijker geworden, wat ons meer mogelijkheden geeft om op te schalen. Klanten kunnen hem nu niet alleen huren, maar ook kopen. We bieden daarnaast de optie om het onderhoud uit te voeren, wat maandelijks aan- en uit kan worden gezet. We hebben inmiddels vijf FungiFarms van dit vernieuwde model verkocht, wat ons absoluut vertrouwen geeft in het vernieuwde concept.’

Waar staan nu FungiFarms?

‘De FungiFarm staat bij verschillende overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen: Gemeente Leeuwarden, Provincie Friesland, ROC Friesland College, ROC Friese Poort, Van Wijnen Noord en Witteveen Groenprojecten & Advies. Over een paar weken zullen er ook zwammen worden gekweekt bij gemeente NoardEast Fryslân en De Lawei in Drachten.’

Hoe heb je het afgelopen BeStart jaar ervaren?

Het afgelopen jaar hebben we hele mooie stappen gemaakt. We hebben een groot aantal nieuwe klanten aangetrokken, ons business model aangescherpt, meer focus aangebracht en duidelijke afspraken gemaakt als cofounders. We hadden bij de DemoDay in maart graag onze ontwikkeling willen delen aan het netwerk en feedback willen krijgen. Helaas ging deze vanwege Corona niet door, dus we hopen van harte op een herkansing.’

Wat betekent de Corona crisis voor jullie bedrijf en hoe gaan jullie daarmee om?

‘We hebben een aantal nieuwe partijen waarmee we in contact waren tijdelijk on-hold moeten zetten. Dit zit onze stappen tot opschaling wel in de weg, maar we pakken dit na de coronacrisis absoluut weer op. We blijven positief en gebruiken deze tijd om onze strategie uit te werken zodat we de FungiFarms straks nog verder op kunnen schalen!’ 

Vragen of ideeën?

Neem contact op met Michiel de Groot of Wander Oele
michiel.degroot@fryslânfungies.nl / wander.oele@fryslânfungies.nl
fryslanfungies.nl

Vlog: Cow dung is more than poop: meet the Dungse team

How cool would it be to make new useful stuff out of cow poop? Our participant Dungse makes it happen! They entered our programme in April last year with the aim to refine their business model and to help mainstream their Dungse product as a popular and sustainable building material.

In this vlog cofounders Lindey Cafsia and Itika Gupta tell us about their background, their motivation and their ambitions. One thing is for sure: cow dung is much, much more than just poop and we are going to help them get it started!

More info

https://www.dungse.com/

Een product om je tanden in te zetten: dit is Eatcup!

Productontwikkelaar Jelte Steur stopte pas geleden met zijn vaste baan bij Pezy om zich volledig te kunnen richten op een product waar hij echt in gelooft: de Eatcup. Maar wat is de Eatcup eigenlijk en hoe kwam het idee tot stand? Je leest het in dit interview met Jelte.

Wat is de Eatcup?

‘De Eatcup helpt mensen om rustig en gezond te eten, ook als ze geen tijd hebben. Het is een soort beker waar je uit kunt eten doordat het eten naar boven geduwd wordt en je het daar afhapt. Het is net zo makkelijk als een slok drinken uit je koffiebeker, maar dan met bijvoorbeeld je zelfgemaakte muesli of granola. Op mijn nieuwe website www.myeatcup.com laat ik in een video zien hoe het werkt.’

Hoe draagt de Eatcup bij aan een schonere wereld?

De Eatcup voorkomt het gebruik van eenmalige verpakkingen van bijvoorbeeld mueslirepen en drink-yoghurts. En doordat mensen hun eigen gezonde voeding klaarmaken, kunnen ze ook kiezen voor biologische producten uit de omgeving.

Dat scheelt ook een hoop uitgaven in de stationsrestauratie. Hoe kwam je op dit idee?

‘In mijn baan als productontwikkelaar bij Philips begon het op een gegeven moment toch wat te schuren. Hoeveel beter wordt de wereld nou van nog een nieuw scheerapparaat? Ik keek om me heen, op zoek naar problemen of producten waarvan ik het gevoel had dat de wereld er een beetje beter van zou kunnen worden.

Op zaterdagochtend zei mijn vrouw een keer: “Ik vind deze muesli zo lekker en gezond, jammer dat ik doordeweeks geen tijd heb om dat op te eten. Ik moet altijd zo vroeg weg dat ik maar een boterhammetje in de auto eet.” Op dat moment viel bij mij het kwartje: dat is een relevant probleem dat ik graag zou willen oplossen! Op kerstavond notabene bouwde ik een oud luchtbed handpompje om, om te kijken of je met een plunjer muesli omhoog kan duwen en of dat makkelijk afhapt. Dat werkte! Nu zijn we enkele jaren verder en ligt er een werkend prototype dat je met één hand kunt gebruiken, makkelijk schoon te maken is en er leuk uitziet.’

Wat is je ambitie en wat zie je op dit moment als je grootste uitdaging?

‘Ik heb enkele werkende prototypes die langdurig getest zijn. Technisch is het dus mogelijk. Nu moet ik gaan onderzoeken of er een business van te bouwen is. Is het product in serie te produceren? En is het economisch haalbaar? Dit jaar wil ik een pilot serie ontwikkelen en verkopen om deze vragen te beantwoorden. Daarna volgt de strategische vraag met wie ik dit groot wil/kan maken. Het BeStart traject past perfect in deze ontwikkeling, zowel van mijn bedrijf als van mezelf als ondernemer.’

Wat heb je tot nu toe ervaren van het BeStart traject?

‘Alleen al de intentie om mee te doen en de opstart en kennismaking heeft flinke impact. Het stellen van de doelen en sparren met de coaches heeft me gescherpt in wat ik doe en hoe ik zaken aanpak. En dan moet het echte programma nog beginnen! Ook de exposure na de selectie was een extra zet die ik nodig had om mijn website op orde te maken. Ik heb nu eindelijk een plek waar ik uitleg hoe Eatcup werkt en waar mensen zich kunnen inschrijven voor de pilot launch. Dus denk je: gezond en rustig eten onderweg is wel wat voor mij: schrijf je in via www.myeatcup.com

Goed bezig. Waar kijk je het meeste naar uit de komende maanden?

‘Als je het over BeStart hebt: het ontmoeten van de coaches en de andere deelnemers. Ik heb een aantal van hun websites bekeken en met name de diversiteit valt me op en maakt me enthousiast. Het belangrijkste aspect is natuurlijk het persoonlijke contact en dat gaat hopelijk in mei en juni echt van start.’

Meer weten?

Jelte Steur

Jelte Steur
jelte@myeatcup.com
www.myeatcup.com

Podcast Let’s talk business: cleantech startup succes vanuit 1e hand

Op donderdag 23 januari 2020 waren Rudy Dijkstra, Martin Tietema en Ronald Wielinga te gast bij New Business Radio. In deze uitzending vertellen ze uit eerste hand hun ondernemersverhaal en hoe BeStart ze bij hun groei geholpen heeft.

Acquaint B.V. en Foamplant zijn inmiddels snelgroeiende cleantech bedrijven, mede dankzij het uitstekende ondernemersklimaat rondom circulaire economie in Noord-Nederland. Ben jij een startup met een technologie die bijdraagt aan milieu, waterbeschikbaarheid of energiebesparing? Dan is het echt de moeite waard om even naar de uitzending te luisteren.

Je kunt je tot 1 maart voor ons accelerator programma aanmelden!

SusPhos bouwt pilot plant voor winnen fosfaat uit afvalstromen

BeStart Alumnus SusPhos zet de komende maanden een flinke stap richting de markt. Dankzij een slimme combinatie van diverse converteerbare leningen en subsidies, gaat de startup die haar oorsprong kent op de Universiteit van Amsterdam haar technologie in Noord-Nederland opschalen van kilo- naar tonschaal. Het doel: fosfaat winnen uit fosfaatrijke afvalstromen van waterzuiveringsinstallaties en andere industrieën, om dit vervolgens te hergebruiken in marktconforme producten zoals vlamvertragers en kunstmest.

Fotografie: bedrijfsfotografie.nl

Fosfaat

SusPhos

Fosfaat is essentieel voor het leven op aarde,’ vertelt CEO Marissa de Boer. ‘Zonder de toevoeging van fosfaat aan kunstmest zouden we wereldwijd nog maar de helft van de voedselproductie terugzien. Tegelijkertijd moeten boeren en waterzuiveringsinstallaties aan allerlei EU-maatregelen voldoen om hun afvalstromen te zuiveren van fosfaat, zodat er niet teveel van in het grondwater terecht komt. Met onze technologie slaan we twee vliegen in een klap: we zuiveren de afvalstromen van fosfaat en winnen deze kostbare grondstof tegelijkertijd terug voor verwerking in hoogwaardige producten zoals kunstmest en vlamvertragers.’ 

Flinke opschaling dankzij leningen en subsidies

SusPhos nam in de jaargang 2018-2019 deel aan het cleantech accelerator programma van BeStart. ‘Bij BeStart heb ik de bedrijfskundige aspecten geleerd die ik nodig heb voor mijn bedrijf,’ vertelt De Boer. ‘Denk aan juridische aspecten, hoe start je een BV, leren pitchen, vragen voor investeerders, wat is ROI, maar ook hoe voer ik een marktvalidatie uit? Onze marktvalidatie liet zien dat onze klanten in een schaal van 100 kilo willen inkopen, terwijl wij een goed draaiende reactor op kilogram-schaal hadden staan. Dat is nogal een opschaling, waar flink wat geld voor nodig is. Dat geld is er nu dankzij de leningen en subsidies van het Innovatiefonds Noord-Holland, EIT, MIT, VIDA, GOCHEM en de gemeente Leeuwarden. Dat is niet alleen een geweldige boost voor ons product, maar ook een bevestiging van het vertrouwen dat cleantech Nederland in ons product en bedrijf heeft.’

De pilot plant van SusPhos wordt eind dit jaar gebouwd bij de BioBizz Hub van Paques. Dat is een partner van BeStart waarin succesvolle cleantech startups kunnen doorstromen om hun product verder op te schalen. ‘Bij de BioBizz hub zit je samen met andere start- en scale-ups die in dezelfde fase zitten wat erg leerzaam is. Daarnaast krijgen wij hulp van de procestechnologen van Paques bij het bouwen van de installatie. Rond april, mei 2020 verwacht ik dat de gebouwde installatie verhuist naar de waterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden, waar hij op grote schaal gaat produceren. Dat is een essentiële stap voor onze techniek en voor de markt.’

Je moet er de vaart een beetje in houden

Marissa de Boer pitcht by BeStart DemoDay

De komende maanden is het keihard werken voor het team van SusPhos om de razendsnelle groei dankzij alle financieringen bij te houden. ‘Gelukkig heb ik er nu een cofounder bij die al ervaring heeft met het opstarten van een chemische startup,’ concludeert Marissa de Boer. En dat harde werken? ‘Ach ja, je moet de vaart er een beetje in houden.’

Meer informatie over SusPhos: marissa.deboer@susphos.com

Oproep: BeStart zoekt weer nieuwe cleantech startups!

Heb jij ook een technologie die bijdraagt aan een schoner milieu, een beter klimaat of energiebesparing? BeStart zoekt weer nieuwe cleantech startups voor het programma van 2020-2021 (start in april 2020). Meld je aan via https://www.bestart.nl/startup-aanmelden/

EV Biotech bereikt doorbraak in ontwikkeling CO2 neutrale vanilleproductie

BeStart startup EV Biotech heeft een flinke doorbraak bereikt in de ontwikkeling van een CO2-neutrale methode om vanille te produceren. ‘Wij hebben een heel belangrijk component werkend gekregen, dat nodig is om de route van vanilleproductie in micro-organismen te verkorten,’ aldus CEO Linda Dijkshoorn. ‘Dat was erg veel Research & Development werk!’

Genetische modificatie op basis van computermodellen

Vanwege de groeiende marktvraag wordt het grootste deel van de vanille wereldwijd tegenwoordig uit aardolie gemaakt. Een vervuilend productieproces, dat EV Biotech overbodig maakt als hun CO2-neutrale bacterie het daglicht ziet. ‘Onze manier van werken is revolutionair, omdat we genetische modificatie op basis van computermodellen uitvoeren,’ licht Dijkshoorn toe. ‘We berekenen eerst in ons computermodel welke aanpassingen er in de bacterie nodig zijn om vanille te produceren en vervolgens passen we de bacteriën overeenkomstig aan. We kunnen de chemische productie precies afstemmen op de wensen van de klant.’

Deze doorbraak betekent dat een van de grootste technische uitdagingen van het bedrijf in het productieproces van vanille is getackled. ‘De puzzel is nog niet geheel opgelost maar een grote stap is gezet en we hebben nu nog meer vertrouwen over hoe intens capabel, hard-werkend en inventief het EV Biotech team is. Dit is weer een bewijs over de kracht van ons systeem’ vertelt Linda Dijkshoorn.

Cleantech startup accelerator

EV Biotech doet in 2019-2020 mee met het programma van startup accelerator BeStart. BeStart helpt cleantech startups in het Noorden van Nederland om hun succes te versnellen. Met hulp van een van de startup coaches ontving het ambitieuze bedrijf in juni 2019 een VIA subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, die ervoor heeft gezorgd dat het bedrijf dit onderzoek kan doen en voortzetten.

‘The big change’

Of EV Biotech met de revolutionaire microbiologische methode rijk gaat worden, doet er niet toe voor ze. ‘We are not doing this for the big bucks, we are doing this for the big change,’ besluit de CEO. ‘Net als voormalig Google baas Eric Schmidt geloof ik rotsvast in de oneindige mogelijkheden die we nu hebben door biologie en rekenkracht met elkaar te combineren. Dit is ons gouden tijdperk en na het schoonmaken van het vanilleproductieproces ligt er nog een hele wereld voor ons open. Denk aan de mogelijkheden voor geuren en smaken, farmaceutische toepassingen en de afvalindustrie. Wij zijn voorlopig nog niet klaar.’

Oproep: Cleantech startups gezocht voor jaargang 2020-2021

BeStart zoekt weer nieuwe cleantech startups voor het programma van 2020-2021. Ben jij een bedrijf aan het opstarten dat een bijdrage levert aan een schoner milieu, een beter klimaat of energiebesparing? Meld je aan via https://www.bestart.nl/startup-aanmelden/ en versnel je succes!

Meer info

Linda Dijkshoorn

Linda Dijkshoorn

CEO EV Biotech
l.dijkshoorn@evbio.tech
www.evbio.tech