Blog – Benut je kansen

Op veel plekken in de wereld proberen bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te werken aan innovatie. In deze zogenaamde Triple Helix aanpak is de ambitie doorgaans om innovatie en economische groei te bevorderen. Van een afstand lijkt dat soms ingewikkeld en ambtelijk, maar in de praktijk werkt dit vaak verbazingwekkend praktisch en effectief.

Zo ook op WaterCampus Leeuwarden. Vanaf 2003 werken hier steeds meer bedrijven (nu zo’n 200 vanuit de hele wereld), kennisinstellingen (nu zo’n 30 uit heel Europa) en diverse overheden (de EU, het Rijk, Friesland en Leeuwarden) met elkaar samen aan kennisontwikkeling, innovatie, exportkansen en het oplossen van de mondiale wereldwateruitdagingen. En natuurlijk aan nieuwe bedrijvigheid op het gebied van watertechnologie.

Triple Helix aanpak gericht op de watertechnologiesector

WaterCampus is uitgegroeid tot de Europese draaischijf van onderwijs, onderzoek, innovatie en ondernemerschap op het gebied van de watertechnologie. Een plek waar alles en iedereen samenkomt en waar bedrijven op vele manieren worden gefaciliteerd, van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek tot exportondersteuning. De Triple Helix aanpak van WaterCampus is specifiek gericht op de watertechnologiesector, die gekenmerkt wordt door relatief veel kennisintensieve mkb-bedrijven met de ambitie wereldmarktleider in niches te worden. Ook zijn veel eindgebruikers (klanten!) bij het innovatie-ecosysteem aangesloten (drinkwaterbedrijven, waterschappen, vele industrieën).

Dit alles maakt WaterCampus ook de ideale geboorte- en opgroeigrond voor nieuwe waterbedrijven. Al 50 nieuwe bedrijven zijn op en rond WaterCampus ontstaan of gevestigd in de afgelopen 15 jaar. Daarbij op vele manieren geholpen door de betrokken overheden, kennisstellingen en bedrijven (onder andere via Bestart).

Vanuit de Triple Helix aanpak wordt namelijk helder onderkend dat een startend bedrijf een van de beste en snelste instrumenten is om van een idee tot een daadwerkelijke innovatie te komen. En dat starters de sleutel zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe kenniseconomie. Triple Helix partners hebben dus starters nodig om hun doelen te bereiken. Starters kunnen daar op hun beurt enorm van profiteren.

Hulp bij het maken van een succesvol businessplan

Wees dus als starter slim en zoek naar de Triple Helix partijen die in jouw sector actief zijn. Sluit je op een voor jou passende manier bij hen aan en profiteer van de kansen die ze je bieden. Van snelle toegang tot ervaren ondernemers, hoogleraren, studenten, beleidsmakers en bestuurders tot passende onderzoeksfacilteiten, kantoorruimte en subsidieprogramma’s. Op veel terreinen kunnen en willen anderen je helpen bij het succesvol maken van je businessplan. Niet alleen omdat zij het inspirerend vinden om met startende ondernemers te werken, maar zeker ook omdat zij dat nodig hebben voor het bereiken van hun eigen doelen. Zoek dus die synergie en profiteer daar maximaal van!

Johannes Boonstra

Lid raad van bestuur Wetsus

Bestuurslid BeStart