Meeting

BeStart Check: no business plan survives first contact with a customer

Op 8 oktober begonnen we met de Check fase van BeStart 3. In deze fase draait het vooral om in gesprek gaan met potentiële klanten. Want: no business plan survives first contact with a customer.

BeStart coach Hans Westerhof: ‘Deze fase is er om uit te vinden of je plan een probleem oplost dat belangrijk is voor de klant. We noemen dat Customer Discovery. Veel teams vinden dit lastig, omdat het niet de bedoeling is dat ze over hun eigen product praten. Het belangrijkste is dat ze leren om het perspectief van de klant te begrijpen. Want als ze over zichzelf beginnen, kunnen klanten al snel bevooroordeeld zijn en bemoedigende informatie geven. Bijvoorbeeld: “Ja, dat is best een probleem” of “Heel goed dat iemand zich nu hiermee bezighoudt”. Maar dat betekent niet dat ze echt een urgent probleem hebben dat opgelost moet worden.’

Van het voeren van gesprekken naar betalende klanten

Door het voeren van veel gesprekken verwerven startups inzicht en komen ze dichterbij de juiste klant en de juiste benadering. Customer discovery leidt vaak naar een vorm van samenwerking: een pilot doen, samen iets proberen uit te vinden en in het beste geval al verkoop. Het doel van de Check fase is dan ook dat er echte tractie ontstaat: de startups vinden daadwerkelijk betalende klanten.

Komende sessies

De komende bijeenkomsten staan in het teken van de maandelijkse voortgang. Daarbij is er ook ruimte voor expert talks over bijvoorbeeld juridische zaken, startup waardering en teamopbouw. Dit jaar zijn er nog sessies op 12 november en 3 december.