Wilco Dijkstra

CE-Line draait pilot op hotspot van de tuinbouw

BeStart alumnus Wilco Dijkstra had een flinke uitdaging in de periode van het BeStart traject van 2019 tot 2020. Met zijn geautomatiseerde nutriënten management systeem voor de tuinbouw maakt hij de teelt een stuk efficiënter. Maar telers wilden eerst graag bewijs hiervoor zien, voordat ze tot aanschaf overgingen. Dat bewijs komt er nu hij samen met de Wageningen Universiteit, telers en toeleveranciers een pilot draait op de hotspot van de tuinbouw: in Bleiswijk.

Wilco, gefeliciteerd met het project en de eerste resultaten. Wat houdt het project in en wat is het doel?

“Dank je, wij zijn er erg blij mee. Het is belangrijk om nieuwe technologieën te testen in een praktijkomgeving. Bleiswijk, waar de business unit Glastuinbouw van de WUR is gevestigd, is de perfecte plek om dit te doen. Naast de WUR werken we in dit project samen met een aantal telers, toeleveranciers en andere partijen om de waarde van ‘Ion Specifiek Telen’ te testen. De automatische en snelle verandering van irrigatiewater, op ion specifiek niveau, wordt op plant niveau én in kleinschalige praktijktesten gevalideerd. Zo kunnen we onze hypothese, dat irrigatiewater op smaak leidt tot meer productie, bewijzen. “

CE-Line irrigatiewater opzet

Hoe en wanneer kwam het project tot stand?

“Dat is al even geleden, voor een project als deze is er een flinke aanlooptijd. In maart 2018 zijn we de eerste gesprekken gestart met alle potentiële deelnemers. We hebben uiteindelijk eind 2018 de goedkeuring gekregen en zijn in 2019 gestart met de eerste fase van het 4-jarige project. Deze 1e fase was gericht op de voorbereidingen voor de experimenten in fase 2: de meerwaarde aantonen op individueel plant niveau én in een test kas van 100m2. Uiteindelijk gaan we in fase 3 in de praktijk testen bij een paar telers.”

Kun je al iets zeggen over de resultaten die eruit komen?

“De eerste fase is goed verlopen. Er is een duidelijke meerwaarde aangetoond van ons product voor de planten op individueel niveau. Dat betekent dat we gericht kunnen gaan experimenteren in de pilot met een kas van 100m2. Momenteel zijn de eerste tomatenplanten in de proefkas geplant en is de automatische irrigatiewater bereiding geplaatst. We hopen in de komende maanden de resultaten van deze pilot te gaan zien. Erg spannend.”

Door het real-time meten van alle ionen en deze direct te koppelen aan individuele nutriënt doseringen kan het irrigatiewater op ion specifiek niveau aangepast worden.

Wat is het belang van WUR, telers en toeleveranciers om hierin mee te doen?

“Ion Specifiek Telen is een belangrijk thema in de glastuinbouw, er komen meerdere expertises samen. Het juiste consortium is cruciaal bij het opzetten en laten slagen van een project. Elk thema rondom Ion Specifiek Telen wordt vertegenwoordigd. Plant fysiologisch onderzoek (WUR), Ion specifiek Meten (CE-Line), Validatie expertise (CEW), Doseertechnieken (Priva), Vloeibare meststoffen (Van Iperen), Irrigatie constructie (Stolze). Alle partijen zien Ion Specifiek Telen als de toekomstige ‘way of work’ en brengen nu de kennis en kunde in om dit te realiseren.

De grootste motivatie komt van de belangenbehartiging van de telers. Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U, Interpolis en in het specifiek de Tomatentelers Lans Westland en Royal Pride. Deze partijen zien de toevoeging van Ion specifiek Telen als een belangrijke tool om meer voedsel te kunnen produceren met dezelfde oppervlaktes. Dit draagt uiteindelijk bij aan de grote uitdaging om de wereldbevolking te blijven voeden wanneer deze groeit.”

Hoe druk ben je hiermee?

“De aanloop en de eerste fase zitten er nu op, die waren erg intensief voor ons. In de aanloop van zo’n project gaat veel communicatiewerk zitten. Als je het aan de voorkant goed opzet, dan vergroot je namelijk de kans dat het project soepel loopt. Daarna kwam de eerste fase, waarin we als CE-Line een volwaardig prototype van de meettechnologie hebben aangeleverd en laten valideren in samenwerking met het CEW. Dat is gelukt: we voldoen helemaal aan de gewenste nauwkeurigheid en zijn daarmee klaar voor fase 2. Inmiddels is het meetsysteem geïnstalleerd in Bleiswijk en kunnen we in de praktijk gaan testen!”

CE-Line meetsysteem in de kas in Bleiswijk

Is dit een mijlpaal voor je bedrijf?

“Zeker. Zoals je aangaf: men ziet graag bewijs van de technologie en de potentiële meerwaarde. Beide zijn nu naar voren gekomen. Dat betekent dat de discussie nu niet meer gaat over ‘óf de technologie werkt’, maar over ‘hoe moeten we dit integreren in de sector’.”

Welke rol heeft BeStart voor jou gehad?

“Doorzetten is één van de belangrijkste kwaliteiten die ik heb meegenomen vanuit Bestart. Focussen op de juiste zaken om je propositie verder te brengen. Wat moet je doen om verder te komen? Het bleek dat het bewijzen van de technologie en potentie een belangrijke eis was vanuit de sector. Fijn dat dat nu gebeurt.”

Welke tip zou je andere startups geven op basis van jouw ervaring van nu?

“Geef niet op zolang je geen echte nee hoort. Ik heb vaak genoeg gehoord dat mijn plannen niet realistisch waren, maar niemand zei tegen mij: wat jij wilt is echt onmogelijk. Dat gaf mij vertrouwen dat er juist wel mogelijkheden waren om het te realiseren.”

Meer informatie over dit project vind je op glastuinbouwwaterproof.nl en op celine.frl