De link tussen de Watercampus en BeStart

Interview met voormalig projectdirecteur Ronald Wielinga

Ronald Wielinga was ruim vier jaar projectdirecteur van BeStart. In juli 2020 gaf hij het stokje door aan Mariken Gaanderse, om zich volledig te richten op zijn functie als Manager Entrepeneurship bij de Watercampus. We vroegen hem wat zijn nieuwe rol betekent voor het startupklimaat in Noord-Nederland.

Ronald, wat houdt Manager Entrepeneurship bij de Watercampus in?

“De WaterCampus Leeuwarden is een samenwerking van Wetsus, CEW (Centre of Expertise Water Technology) en de WaterAlliance. Samen vormen wij het knooppunt van de watertechnologiesector in Nederland en vervullen ook een sectorverbindende rol voor heel Europa.

Ik heb de opdracht gekregen om, samen met een team met vertegenwoordigers vanuit de verschillende organisaties, te zorgen dat er in Noord-Nederland meer werkgelegenheid komt op het gebied van water. In 2030 willen we op 4.000 arbeidsplaatsen zitten, waar het er nu ongeveer 2.500 zijn.

Hoe pak je dat aan en wat is de grootste uitdaging?

“We richten ons op drie zaken. Allereest helpen we bestaande watertechnologie bedrijven om harder te groeien. Ten tweede zorgen we dat er nog meer startups voortkomen uit ons eigen ecosysteem. En tot slot halen we bedrijven uit andere regio’s, en het liefst het buitenland, naar Noord-Nederland. Dat laatst vind ik de grootste uitdaging. Je haalt niet zomaar iemand over om zijn boeltje te pakken en te verhuizen.”

In januari 2020 was Ronald Wielinga, samen met alumni Martin Tietema van Foamplant en Rudy Dijkstra van Acquaint te gast bij NBR business radio. De drie vertelden over de kansen voor startups en scaleups in het Noorden van Nederland.

Welk argument haalt bedrijven uit andere regio’s over de streep om naar Noord-Nederland te komen?

“Om succesvol te zijn als bedrijf, moet je beschikken over een aantal essentiële zaken: 1) getalenteerde mensen 2) een geschikte markt 3) kapitaal 4) (technische) kennis en 5) faciliteiten. Wat onze regio uniek maakt is dat alles en iedereen watertechnologie ademt. Iedereen, van het hoogste bestuurlijke niveau tot aan ondernemers en scholen, is met watertechnologie bezig. Daarom kunnen wij op alle pijlers heel gericht ondernemers helpen. We hebben niet alleen getalenteerde mensen en geld beschikbaar voor subsidies en leningen, maar beschikken ook over uitstekende testfaciliteiten, laboratoria, een geïnteresseerde markt en state of the art wetenschappelijke kennis. We zijn echt de poort naar Europa en de rest van de wereld.”

Heb je al bedrijven ‘binnengehaald’?

“Ik ben natuurlijk pas net begonnen, dus de resultaten van de afgelopen maanden zijn zeker die van het team dat al veel langer bezig is. Maar sinds juni is er een Schots bedrijf dat een kantoor heeft geopend op de WaterCampus. Ook is er een tweede bedrijf dat inmiddels de stap gezet heeft. En er lopen talloze gesprekken. Van bedrijven uit Nederland tot India en de Verenigde Staten. Je snapt, dit is echt een gave opdracht. ”

Hoe kunnen de Watercampus en BeStart het beste samenwerken?

“We hebben er allebei belang bij dat er startups naar onze regio komen, dus daarin moeten we heel nauw samenwerken. De WaterCampus kan een aanvoerkanaal van watertechnologie startups voor BeStart zijn. Andersom draagt BeStart, door startups te helpen in hun groeiproces,  bij aan het realiseren van meer werkgelegenheid op het gebied van watertechnologie in de regio. Het verschil is dat BeStart zich niet alleen richt op watertech, maar ook op andere topsectoren als Dairy. Maar dat hoeft elkaar zeker niet te bijten.

Waar moet BeStart volgens jou de focus op leggen in de komende periode?

“Ik denk dat het programma goed is zoals het is. Ik was heel blij om te zien hoeveel energie er in de online DemoDay zat. De bedrijven die ik in maart heb helpen selecteren hebben echt grote stappen gemaakt het afgelopen half jaar. Ik denk wel dat BeStart nog meer bekendheid kan krijgen in de regio, onder andere door het netwerk verder uit te breiden. Zelf merk ik in deze Corona tijd dat dat niet altijd eenvoudig is, maar ik heb het volste vertrouwen in Mariken dat ze dit met beide handen aanpakt.”

Wat neem je mee uit je BeStart periode?

“Een uitgebreid netwerk dat ook in mijn huidige functie heel nuttig is. Verder heb ik inzicht gekregen in het traject dat startups doorlopen als ze ontwikkelen. En het allerbelangrijkste: nieuwe ondernemers zitten vol energie en zijn jong van geest. Dat werkt ontzettend aanstekelijk en geeft mij ook veel energie.”