Blog – Een ecosysteem bouwen doe je niet aan de vergadertafel

In 2013 was ik Tweede Kamerlid met economische zaken in portefeuille. Het topsectorenbeleid was een paar jaar oud en het moest dé sleutel worden voor innovatie in Nederland. Terwijl in Den Haag vergaderd werd over innovatie, bruiste het in Amsterdam. Daar draaide sinds een jaar StartupBootcamp en Rockstart, de acceleratorprogramma’s die – naar mijn mening-  de basis vormen voor het startupecosysteem in Amsterdam en dus misschien wel Nederland.  Want als je een innovatie-ecosysteem wilt bouwen, moet je beginnen bij het vinden en opleiden van ondernemers. Een ecosyteem bouwen, doe je niet aan de vergadertafel.

Jonge ondernemers met disruptieve businessmodellen

In de Kamer opperde ik destijds dat het tijd werd voor een nieuw economisch beleid, gericht op startups: jonge ondernemers met innovatieve en disruptieve businessmodellen die de wereld willen veroveren. Geen eindeloos overleg in de bestaande sectoren, maar de barrières wegnemen voor een nieuwe groep ondernemers met grote ambities. Inmiddels zijn startups een begrip in Nederland. Het succes is zo groot dat het zichzelf soms in de staart lijkt te bijten. Iedere regio en sector wil zijn eigen ‘startup’ecosysteem. En soms lijkt het dat er meer mensen bezig met het ‘bouwen van ecosystemen’, dan dat er startups zijn. Ik mag dat zeggen, want ook ik ben inmiddels zo’n ‘beleidsmaker’ die vanuit StartupDelta werkt aan het verder uitbouwen van Nederland als startup nation.

Accelerator gericht op circulaire economie

Maar je bent er niet met een paar glijbanen, een vergadercaravan en een eenmalige hackathon. Een ecosysteem bouwen kost tijd en begint bij het vinden en opleiden van ondernemers. Daarom was ik ook zo blij dat in Friesland het initiatief ontstond om een acceleratorprogramma te starten gericht op de circulaire economie. Niet alleen werd er begonnen bij het vinden en opleiden van ondernemers, ook aan de tweede succesfactor voor het bouwen van een ecosysteem, de launching customers, was gedacht. En natuurlijk begon het klein en wat het zoeken naar voldoende deelnemers, maar in de basis zat het goed: men dacht vanuit de ondernemers en wat die nodig hadden.

Coaches en launching customers

En het bleek inderdaad een succes. Ieder jaar groeit het aantal deelnemers. En af en toe kom ik ergens buiten Friesland een BeStart-startup tegen. NewMarble bijvoorbeeld, die zich gemeld heeft om tegels in Sint Maarten te maken. Of KNN Cellulose die het NOS-journaal haalde met asfalt van wc-papier. Die trots is een belangrijke bouwsteen voor een ecosysteem. Er ontstaan niet alleen mooie succesverhalen, maar vooral trotse alumni, die straks voor een andere BeStart-startup als coach of launching customer kunnen en willen optreden. En als ze heel succesvol zijn misschien zelfs als angel investor of ervaren serial entrepreneur. Dan begint een ecosysteem echt te groeien en te bloeien.

Dat kun je niet vanachter de vergadertafel plannen. Het enige wat je als beleidsmakers kunt doen is de bal aan het rollen brengen door ondernemers te vinden en op te leiden. Daarna komt de rest!

Anne-Wil Lucas

Programmadirecteur StartupDelta en trots bestuurslid van BeStart