Greatwaves stopt met cleantech product om te focussen op kracht

Aan het einde van de BeStart accelerator van 2019-2020 besloot Wouter Zijlstra van Greatwaves om te stoppen met zijn WiFi zenders met sensors. Met deze kastjes kan hij gebouwen helpen om duurzamer te werk te gaan, maar het product heeft vooralsnog geen product-market fit. Hoe dat komt? En wat dat betekent voor Wouter zijn bedrijf? Dat zie je hier: