Interview: Minder gasverbruik en CO2-uitstoot door aanleg Ecofalt in Groningen

Asfalt. We hebben er allemaal onze positieve en minder positieve associaties bij. Het brengt ons op de plek van bestemming, maar er moet natuur voor wijken. Het kost energie om het te produceren en het is niet een erg duurzaam product.

Drone overzicht Zernike

BeStart alumnus Ecofalt ontwikkelde daarom een duurzaam alternatief voor asfalt, dat in mei 2019 op de Campus in Groningen is aangelegd. Op de weg de Mudden op Zernike, de belangrijkste toegangsweg tot de campus, prijkt nu de innovatieve deklaag Ecofalt Surf 11. Een primeur voor de gemeente Groningen, waar wij als BeStart een steentje aan mochten bijdragen. We spraken erover met Charlotte Slotman, die het Ecofalt met haar bedrijf Abbink Boekelo Wegenbouw ontwikkelde.

Charlotte, kun je ons wat meer vertellen over Ecofalt?

‘Ecofalt is een duurzaam alternatief voor asfalt, dat met een flinke besparing op het verbruik van aardgas en CO2 wordt aangelegd. Dit komt doordat we het koud kunnen produceren, waardoor verhitting van grondstoffen niet nodig is. Bij de aanleg van het Ecofalt in Groningen hebben we een besparing gerealiseerd van 1525 m3 aardgas en 2745 kg aan CO2 uitstoot, wat overeenkomt met het jaarverbruik van een gemiddeld gezinshuishouden.

De materialen die we gebruiken zijn ook vriendelijker voor het milieu. De speciale Ecofalt bitumenemulsie heeft een plantaardige basis, waardoor er veel minder zware bitumen nodig zijn. En de onder- en tussenlaag bestaan voor 90% uit gerecycled slooppuin.’

Wat gaaf dat jullie dit ontwikkeld hebben. Hoe is Ecofalt tot stand gekomen?

‘Ecofalt is een spinoff van ons moederbedrijf Abbink Boekelo Wegenbouw. We zijn er ongeveer zeven jaar geleden mee begonnen, vanuit de gedachte dat de warme asfaltindustrie anders moet kunnen. We wilden koud gaan produceren en met ecologisch vriendelijke producten gaan werken. Dat was flink pionieren.

In 2012 konden we bij de gemeente Enschede een pilot doen, waarbij we ons allereerste mengsel op de weg mochten aanbrengen. Dat gaf ons de gelegenheid om het product in de praktijk te testen en te monitoren. Daarna hebben we weer een aantal pilots gedraaid met elke keer een upgrade van ons product. Uiteindelijk heeft dit proces van trial and error geleid tot een mengsel dat in de basis heel goed is. Het is nu geschikt om breed te gaan uitrollen en we zien dat er ook steeds meer belangstelling vanuit opdrachtgevers ontstaat.’

Wie zijn jullie opdrachtgevers?

Aanbrengen EcoFalt

‘Dat zijn met name overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen in Nederland en moeten steeds meer met duurzaamheid. Ecofalt ligt nu op zo’n 25 plekken in Nederland, waaronder sinds kort de gemeente Groningen. Dat we het daar hebben mogen aanleggen vind ik extra bijzonder, omdat er bij de productie van ons materiaal geen gas wordt verbruikt, in tegenstelling tot regulier asfalt. Op dit moment staan ook opdrachten op de rol met dijkbekleding langs de waddenkust en de provincie Overijssel.’

Is het moeilijk om aan opdrachten te komen?

‘Het is niet makkelijk, omdat we volledig afhankelijk zijn van overheden. Die zitten met hun openbare aanbestedingstrajecten, strakke kaders, wetgeving en regelgeving waar ze aan moeten voldoen. Om te kunnen innoveren, moeten ze vaak buiten de regels omgaan en dat betekent dat ze onder bepaalde bedragen moeten blijven, waardoor het al gauw de stempel van ‘pilot’ krijgt. Het product Ecofalt is inmiddels geschikt om aan de grotere vraag van de markt te voldoen en we zien ook dat er steeds meer belangstelling voor ons product ontstaat. Dat betekent dat we mee gaan dingen in de openbare aanbestedingen, maar daarvoor moeten we met ons bedrijf en product aan een assortiment aan regels, kaders en certificeringen voldoen. Hier ligt voor ons nu de grootste uitdaging.’

Jullie hebben in de jaargang 2018-2019 meegedaan met het BeStart traject. Hoe heeft dit jullie geholpen?

‘Het BeStart netwerk heeft veel deuren voor ons geopend in het noorden van het land. De opdracht bij de gemeente Groningen is bijvoorbeeld via BeStart tot stand gekomen. Verder heeft het traject ons inzicht gegeven in de manier waarop we ons product makkelijker in de markt konden zetten. Onze markt is best lastig, omdat we voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de overheid. Je kunt Ecofalt niet zomaar in de markt zetten en verkopen, zoals bij veel andere startups wel het geval is. Bij BeStart zijn we ons bewuster geworden van de aard en omvang van dit probleem en hebben we richting gekregen in hoe we daarmee om kunnen gaan.’

Wat is je belangrijkste eyeopener geweest?

Aanbrengen EcoFalt

‘Wat me het meeste bijstaat is de Founder’s dream. Om even heel bewust na te gaan: waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? Of de Customer Value Proposition: welk probleem van de klant los ik eigenlijk op? Doordat je naar de sessies toegaat, word je verplicht om na te denken over zaken waar je normaal gesproken niet zo bij stilstaat. Je krijgt meer inzicht in de achtergrond van je bedrijf en dat helpt om het helder uit te leggen aan opdrachtgevers.

Tegelijkertijd zijn er ook sessies en opdrachten geweest waar ik zelf minder aan had, omdat ze op ons niet van toepassing waren. Dat is denk ik de uitdaging voor BeStart, om een programma te maken dat een grote gemene deler heeft voor verschillende startups en spin-offs die meedoen.’

Wat wordt de volgende ontwikkeling in het Ecofalt product?

‘We hebben een stevige basis staan, maar uiteraard blijven we ons product doorontwikkelen en finetunen. Om aan de grotere vraag van de markt te voldoen, moeten we in het productieproces een hoop dingen regelen. Daarnaast hebben we de ambitie om ons product volledig circulair te maken. Dus van 90% naar 100%. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld kijken of er nog meer afvalproducten zijn die we kunnen gebruiken, zodat we uiteindelijk een gesloten productiecyclus krijgen.’

Heb jij vanuit jouw ervaring nog tips voor een beginnende startup of spinoff?

‘Voor Ecofalt is de bepalende factor geweest dat we afhankelijk zijn van de overheid. Als dat voor jou ook geldt, houd er dan rekening mee dat zij zitten met wetten en regelgeving waardoor de deuren lang dicht blijven. Zorg er in ieder geval voor dat je ook een andere inkomstenbron én een lange adem hebt.’

Meer weten?

Charlotte Slotman

Bekijk ook deze video van Campus Groningen over EcoFalt: