Blog – Launching Customer

Als onderdeel van het Friese Ecosysteem is de laatste jaren sterk ingezet op het stimuleren van startende bedrijven. Deze bedrijven kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit het onderwijs waar een student gewerkt heeft aan een afstudeeronderwerp en besluit zijn eigen bedrijf te beginnen. Ook is het mogelijk dat een prachtig idee binnen een bestaand bedrijf kan ontpoppen en uitgroeien tot iets moois. Dit betekent dat deze innovaties net zo goed door studenten kunnen worden opgestart als door ervaren mensen die al wat verder in hun carrière zijn. Maar hoe moeilijk is het om een bedrijf vanaf nul op te bouwen?

De eerste klant vinden

Vaak zijn de ideeën al redelijk ver uitgewerkt, maar ontbreekt de validatie van de markt. De eerste klant vinden waar het product kan worden uitgeprobeerd is een belangrijke stap die een startup moet nemen in zijn groei naar volwassenheid. Welk probleem wordt er opgelost? Hoe wordt kwaliteit van het product geborgd? En wat mag het kosten? Een startup bedrijf heeft dus behoefte aan een klant die hem het vertrouwen geeft het proces van marktvalidatie in te gaan, de Launching Customer. Een klant waar de startup zijn product kan toetsen in de markt en met de opgedane ervaringen kan verbeteren.

Als de startup hier niet voor zou kiezen en het product te ver wil uitwerken alvorens hij de markt betreedt, kan het wel eens te laat zijn. De markt bepaalt namelijk altijd waar zij behoefte aan heeft.  De Launching Customer zal aan de andere kant echter een waarborg willen hebben voor kwaliteit en kosten. Zie hier het dilemma. Als de startup wil toetsen heeft hij een Launching Customer nodig. Maar welk risico zijn zij bereid te nemen? Welk kapitaal willen ze investeren en welk voordeel hebben zij er van?

Launching Customer zijn inspireert je bedrijf

Door de rol van Launching Customer helpt een bestaand bedrijf de startup enorm. Zijn voordeel is dat hij onderdeel wordt van innovatie en vooruitgang. Startups brengen altijd bijzonder veel positieve energie en optimisme mee. Het inspireert mensen uit bestaande bedrijven om ook ondernemend te worden. Wie wil nou niet een mooi idee of bedrijf vanuit het niets opbouwen?

Daarnaast is het in het belang van een bestaand bedrijf onderdeel van een netwerk te worden. Een netwerk dat elkaar helpt, inspireert en een gezamenlijke toekomst bouwt. Dat zien we nu ontstaan rondom de Founding Fathers van BeStart, Paques, Ecostyle, Wetsus en Omrin. Clusters van bedrijven die aan elkaar gelieerd zijn. Die gebruik maken van elkaars R&D faciliteiten, opdrachten delen en met elkaar een netwerk vormen.

Nieuwe mogelijkheden door positionering als Launching Customer

Het gaat met vallen en opstaan, maar dit is de enige weg om nieuwe bedrijven uit de grond te trekken en te zorgen voor groei. Met Omrin hebben we op deze manier ketens in de circulaire economie gebouwd die we nooit hadden gerealiseerd als we onszelf niet als Launching Customer hadden gepositioneerd. Wij produceren bijvoorbeeld biogas uit huishoudelijk afval waar we vele van onze voertuigen op laten rijden. Heel schoon en heel duurzaam. Zonder tankstations hadden wij dit idee nooit kunnen opschalen. OrangeGas uit Heerenveen heeft dit gat ingevuld. Waar Omrin een groengasvoertuig liet rijden, bouwden zij een tankstation. Hiermee is er in Friesland een netwerk ontstaan van inmiddels 19 tankstations. De hoogste dichtheid groengastankstations in Nederland. En heeft Omrin het meest duurzame wagenpark van alle afvalbedrijven in Nederland. Een echte win-win-situatie!

Momenteel werken we als Omrin samen met het startup bedrijf New Marble, die van PET-flessen tegels maakt. PET-flessen vormen een groot probleem in onze maatschappij en oplossingen voor inzet van hergebruikt plastic zijn dringend gewenst. New Marble biedt zo’n oplossing. Op dit moment worden onze toiletgroepen met deze tegels ingericht. Het mooie is dat Caparis zich nu opgeworpen heeft mee te willen investeren in een productiemachine, waardoor New Marble zich volledig kan focussen op product- en marktontwikkeling. Een prachtig voorbeeld van een perspectiefvol bedrijf. Voor de medewerkers van Omrin vormt het een extra stimulans, omdat hiermee heel duidelijk wordt hoe de circulaire economie werkt. Omrin wil zich daar graag in onderscheiden. En maakt dat praktisch waar.

Ik kan ieder bedrijf dus van harte aanbevelen samen te werken met startups of bestaande MKB-bedrijven. Het stimuleert innovatie, geeft energie en je bouwt samen iets moois. Een echte win-win dus, die past binnen de circulaire economie die wij samen maken.

John Vernooij

Voorzitter BeStart, directeur Omrin