Bertwin Kampman

Netwerk interview: de energie van startups is besmettelijk

Bertwin Kampman werkt als programmamanager van Sterk Fries Ondernemerschap en is van het begin af aan nauw betrokken bij het BeStart netwerk en haar startups. We stelden hem een paar vragen over het ondernemersklimaat in het noorden van Nederland.

Wat doe je voor werk?

Ik ben werkzaam als programmamanager van Sterk Fries Ondernemerschap programma. Het programma heeft als doel het startup ecosysteem in Friesland samen met alle partners  over de volle breedte te versterken.

Wat houdt dat in?

Nieuwe innovatieve, schaalbare en impactvolle bedrijven zijn belangrijk voor onze regio. Deze bedrijven dragen bij aan een meer innovatieve regio, meer werkgelegenheid en dus meer reden voor talent om zich in de regio te vestigen. Het is daarom belangrijk dat er gezamenlijk wordt ingezet op een klimaat waar deze hoogwaardige startups vaker ontstaan en door kunnen groeien. Het Sterk Fries Ondernemerschap programma heeft het doel om de verschillende partijen binnen het Friese startup ecosysteem te verbinden en gezamenlijk te zorgen dat zowel de kwaliteit en kwantiteit van startups als de kwaliteit van het startup ecosysteem groeien.

Met welke reden ben je partner van BeStart?

BeStart is een belangrijke schakel binnen het Friese en Noord-Nederlandse startup ecosysteem, en daarmee het Sterk Fries Ondernemerschapprogramma. Ik zet daarom mijzelf en ons netwerk graag in om de deelnemende startups aan BeStart verder te helpen.

Wat vind jij bijzonder aan BeStart?

De kwaliteit van het programma, hetgeen ook terug is te zien in de nieuwe lichting van deelnemers. Startups binnen de cleantech kunnen echt flinke stappen zetten tijdens het programma. Daarnaast is het Friese netwerk dat is gekoppeld aan BeStart uniek, daar mogen wij trots op zijn!

Wat vind jij het leukste aan werken met startups?

De energie die bij de startupondernemers aanwezig is. Die energie is besmettelijk en laat je zelf ook harder werken aan een sterk Fries startup ecosysteem.

Wat vind jij het moeilijkste aan werken met startups?

Wanneer een startup het uiteindelijk niet redt. Je bouwt een relatie op met de startups en ook al is het soms het beste dat de startup en de ondernemer er mee stoppen, leuk is het niet.

Welke website MOET je kennen als je in de cleantech of met startups werkt?

Dan schieten mij er eigenlijk twee type websites binnen. Ten eerste websites die overzicht bieden in het startupecosysteem zoals de website van Startup Delta. De finder die onderdeel is van de website geeft een overzicht van het gehele Nederlandse startup ecosysteem. En de Startup Thermometer, die geeft een overzicht van de startups in Friesland. Daar worden binnenkort ook de ecosysteempartijen aan toegevoegd. Ten tweede moet ik denken aan de websites met challenges voor startups zoals starthubs.co, battleofconceps.nl en startupinresidence.com. De challenges kunnen een mooie boost zijn voor een startup.

Meer weten?

Bertwin Kampman

Programma Manager Sterk Fries Ondernemerschap

bertwinkampman@ipf.frl

sterkfriesondernemerschap.frl