Biosintrum Oosterwolde

Think werksessie 2: hoe maak je een top team?

Op maandag 17 juni vond de tweede Think werksessie plaats in het Biosintrum in Oosterwolde. Onze cleantech startups ontmoetten elkaar in het inspirerende Biosintrum gebouw in Oosterwolde.

Het programma begon met een interactieve workshop door Geertje Dam van People & Analytics, die de startups aan het denken zette over hun team en hun eigen rol daarin. Daarna pitchten de startups hun voortgang en vragen onze bestuursleden Johannes Boonstra van Wetsus, John Vernooij van Omrin, Anne Jan Zwart van EcoStyle, Joost Paques van Paques en Anne-Wil Lucas van Kennispark Twente. Daar kwamen heel wat nuttige introducties in het netwerk uit, we zijn benieuwd wat dit de startups heeft opgeleverd!

We eindigden de dag met een door de deelnemers zelf voorgestelde peer-to-peer sessie, waarbij een van de startups zijn businesscase en hulpvragen voorlegt aan de groep.

Uiteraard was er voor en na het programma ook ruimte voor individuele coaching door onze partner Enablemi.

Vlog: volg Wouter Zijlstra op de voet tijdens de tweede werksessie

Dit keer was het de beurt aan Wouter Zijlstra van Greatwaves 🙂