Blog – To share or not to share?

Henry Chesbrough publiceerde in 2003 zijn boek “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”. In dit boek beschrijft hij hoe het bedrijfsleven een transitie heeft doorgemaakt van een gesloten naar een meer open manier van innoveren. Sinds de verschijning van dit boek is de populariteit van open innovatie bij het gevestigde bedrijfsleven sterk toegenomen.

Open versus gesloten innovatie

In het traditionele innovatieproces vond de productontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten binnen de muren van de organisatie plaats. Verschillende factoren hebben er echter toe geleid dat dit concept steeds lastiger vol te houden werd. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid en mobiliteit van hooggeschoold personeel. Niet alleen is er veel kennis buiten de R&D-labs, deze kennis wordt door medewerkers ook steeds vaker meegenomen naar andere werkgevers. Tegelijkertijd wordt kennis ook op andere manieren steeds makkelijker en sneller en ook wereldwijd gedeeld. Kortom, het wordt steeds lastiger om kennis als organisatie af te schermen.

Toename durfkapitaal

Tegelijkertijd is de hoeveelheid durfkapitaal de laatste jaren sterk toegenomen wat tot een enorme opkomst van start-ups heeft geleid. Ook zie je dat bedrijven hun medewerkers mogelijkheden bieden om ideeën buiten het bedrijf verder te ontwikkelen (spin-offs). Het gaat hierbij met name om ideeën die niet direct passen maar wel raken aan de strategie van een bedrijf. Een mooi voorbeeld is ASML, ooit een spin-off van Philips.

Patenten zijn kostbaar en tijdrovend

Veel startende ondernemers realiseren zich dat ze zonder hun kennis te delen niet succesvol zullen zijn bij de ontwikkeling van hun organisatie. Tegelijkertijd zien ze dit ook als belangrijkste risico voor hun onderneming. Het beschermen van kennis, bijvoorbeeld via een patent, is erg kostbaar en tijdrovend. Startups hebben geen hele batterij aan juristen klaar staan om ervoor te zorgen dat hun positie beschermd is.

To share or not to share. Dit is een belangrijk dilemma waar helaas geen eenduidig antwoord op te geven is. Tegelijkertijd is het een dilemma dat alle startups zullen herkennen. Logischerwijs is dit een van de onderwerpen die aan bod komt binnen het BeStart programma. Enerzijds in de kennis sessies waar verschillende opties uiteen gezet wordt en anderzijds tijdens de individuele coaching waar, als daar behoefte aan is, specifiek voor jouw onderneming de strategie uitgezet kan worden.

Wil je ook deelnemen aan BeStart? Dat kan. Op 11 december 2017 organiseren we om 16:00 in de Kanselarij een moment om kennis te maken met (oud-)deelnemers, coaches en ons bestuur. Tot dan?!

Ronald Wielinga

Programma directeur BeStart