Blog – Van inventie naar innovatie

In 2017 behoorde Nederland volgens de European Innovation Scoreboard (EIS) net als in 2016 tot de groep innovatieleiders van Europa. Voor 2016 was Nederland zogenaamde innovatievolger. Samen met Zweden (nummer 1), Denemarken, Finland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland vormt Nederland nu de kopgroep van Europa.

Persoonlijk vind ik het erg leuk om deze ontwikkeling te zien. Vooral omdat ik een beetje het idee heb dat ik hier zelf aan bij gedragen heb. Eind 2005, inmiddels dus 12,5 jaar geleden, ben ik afgestudeerd aan TU Eindhoven. In mijn afstuderen heb ik de toenmalig Minister van Economische Zaken geadviseerd over de wijze waarop hij zijn innovatiebeleid voor de watersector moest vormgeven. Mijn belangrijkste adviezen waren gericht op het stimuleren van Publiek Private Samenwerking en het inzetten op het uitbouwen van een Technologisch Top Instituut.

EIS-score

De EIS-score wordt bepaald aan de hand van 10 indicatoren. Nederland dankt haar hoge score vooral aan de unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven (2de van Europa) en het attractieve onderzoeksklimaat (3de van Europa). Maar we zijn er nog niet. Er zijn twee andere indicatoren die ik graag naar voren haal. Op deze indicatoren scoren we namelijk (ruim) onder het Europese gemiddelde. Het gaat hierbij om de mate waarin het bedrijfsleven investeert in innovatie (19de van Europa) en de impact die we realiseren in de vorm van sales (10devan Europa).

Uit de EIS concludeer ik dat Nederland vooral vooruitloopt als het gaat om inventies en veel minder op het vlak van innovaties. Inventie betekent volgens de Dikke Van Dale ‘het uitvinden van nieuwigheden’. Volgens diezelfde bron is een innovatie ‘een eerste commerciële toepassing van iets nieuws’. Juist in die commerciële toepassing zijn wij blijkbaar minder goed. Maar deze is broodnodig om de vruchten van onze inventies te plukken, bijvoorbeeld in de vorm van werkgelegenheid.

Technology Readiness Level

Vanuit de sectoren die ik overzie, herken ik dat. De belangrijkste hik-up die we momenteel hebben in ons ecosysteem is het feit dat technologie wel ontwikkeld wordt, maar dat de ondernemers in feite geen geboren ondernemers zijn. En gelukkig ben ik hierin niet alleen. Dat is een van de redenen dat Omrin, de WaterCampus, Paques en het Ecomunitypark in 2016 gestart zijn met BeStart! Met BeStart helpen we startups te accelereren. Wij coachen en begeleiden cleantech startups bij de ontwikkeling van TRL 5 – 7 naar TRL 8 – 9. TRL staat hierbij voor Technology Readiness Level, waarbij bij een TRL 9 sprake is van de eerste commerciële toepassing.

Op deze website lees je meer over ons programma. We hebben de intentie om in februari 2018 te starten met een nieuwe groep van 12 start-up ondernemers. Ben je zo een ondernemer, of kan je ons programma op een andere manier ondersteunen? We horen het graag! Neem gerust contact met me op (ronald@bestart.nl of 06 – 121 38 876). Via onze testimonials krijg je een beeld van de deelnemers uit eerdere programma’s en de mensen achter de accelerator.

Ronald Wielinga

startup ontwikkelcyclusProgramma directeur BeStart

3 oktober 2017