Blog – Who’s first?

Volgende week lanceren wij op de Aquatech in Amsterdam (een internationale beurs op het gebied van watertechnologie) een nieuwe innovatie van Metalmembranes: filters die door licht gereinigd worden. Schoon en veilig drinkwater wordt steeds belangrijker. Steeds vaker komen er stoffen in het oppervlaktewater voor die niet in het drinkwater terecht mogen komen. Te denken valt aan medicijnresten, hormonale stoffen, bestrijdingsmiddelen of stoffen die op het oppervlaktewater worden geloosd. Recentelijk is GenX in het nieuws. Dit is een stof die door de industrie op het oppervlaktewater wordt geloosd en een bedreiging is voor het drinkwater dat hieruit gemaakt wordt. Metalmembranes heeft een filter ontwikkeld die deze stoffen tegenhoudt en vernietigt. Licht reinigt het filter doordat deze katalytische eigenschappen heeft. Het filter werkt ongeveer zoals een katalysator in een auto maar zet met behulp van licht de tegengehouden stoffen om in CO2 en water. Deze filters bestaan nog niet en met de unieke Metalmembranes technologie kan je overal van elk type water veilig en lekker drinkwater maken. Op de Aquatech zijn wij op zoek naar partners die samen met ons deze technologie verder willen vermarkten.

Vermarkten van de technologie of het product

Metalmembranes doet mee aan het Bestart programma en wij zijn daar erg enthousiast over. De nadruk ligt in dit programma op het vermarkten van de technologie of product. Voorheen werden partners of eindgebruikers ook wel gevonden, maar in het Bestart programma wordt dit op een systematische, doordachte wijze gedaan. Het Bestart programma richt zich op de “beachhead”. Wanneer deze beachhead behaald is, heb je een stukje van de markt waarin jij de marktleider bent. De rest van de markt zal dan ook makkelijker meegroeien door het bewezen succes. Een beachhead bepaal je door je markt te segmenteren en dat deel te selecteren waar jouw bedrijf het snelste een markleider in kan worden. Dat klinkt allemaal mooi en logisch, maar hoe doe ja dat dan? Binnen het Bestart programma gaat dit via het validated learning principe waarbij je experimenten (vragen) bedenkt, deze vragen valideert door erop uit te gaan en met potentiële klanten spreekt. Deze resultaten worden regelmatig met andere Bestart ondernemers besproken waardoor er veel van elkaar geleerd wordt. Een eye opener was de zogenaamde “Mom-test”. Veel leads zijn vaak enthousiast over het product, maar vertellen niet wat ze echt denken en tonen geen commitment. Je kan veel tijd en energie aan deze leads kwijtraken en niet tot het gewenste resultaat komen. Met de “Mom test” haal je deze slechte leads eruit.

Op zoek naar een commerciële partner

Bij Metalmembranes ontwikkelen wij innovaties die gebaseerd is op de technologie om filters te maken. Met deze platformtechnologie kunnen wij naast filters ook slijtvaste en corrosie resistente lagen op metalen, verwarmingselementen voor verdampers, special labfilters en nog veel meer producten maken. De kunst is dan om de focus te houden in de vermarkting van jouw product in de geselecteerde beachhead. Binnen het Bestart programma zijn wij een aantal keren van beachhead veranderd omdat er een launching customer werd gevonden voor een exclusieve ontwikkeling van een applicatie (champagnemoment!) of omdat er een samenwerking werd gevonden voor de vercommercialisering van een van onze producten voor de analytische markt. Nu ligt de focus dus op ons filter dat door licht wordt gereinigd. Wij zijn op zoek naar een commerciële partner die onze innovatie in zijn producten kan gebruiken. Er lopen al diverse gesprekken en op de Aquatech hopen wij met nog meer partijen in contact te komen. In dit geval kan er maar een de eerste zijn. Wij zijn benieuwd, who’s first?

 

Sybrand Metz

CTO Metal Membranes