Laatste update: 1 oktober 2019

BeStart respecteert ieders privacy. Persoonlijke informatie die je via deze website met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. Hieronder vertellen we waarvoor we jouw gegevens gebruiken en hoe je gebruik kan maken van jouw rechten.

Verantwoordelijk voor privacy

Stichting BeStart, gevestigd aan Ecomunitypark 1 8431SM Oosterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
bestart.nl
Ecomunitypark 1
8431SM Oosterwolde
info@bestart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam: voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verwerken van aanmeldingen voor ons accelerator programma
  • E-mailadres: voor het verzenden van de nieuwsbrief, het verwerken van aanmeldingen voor startup programma en het communiceren over ons startup programma
  • Telefoonnummer: voor het verwerken van aanmeldingen voor startup programma en het communiceren over ons startup programma
  • Organisatie: voor het verzenden van de nieuwsbrief, het verwerken van aanmeldingen voor het startup programma en het communiceren over ons startup programma

De bovengenoemde gegevens gebruiken wij ook om met jou in contact te blijven als je een relatie van Bestart bent, bijvoorbeeld als (oud)deelnemer van ons startup programma, coach of belangstellende. Als je je aanmeldt voor ons startup programma geef je daarmee toestemming voor de verwerking van je gegevens voor deelname. Gegevens van relaties bewaren we op grond van de gerechtvaardigde belangen van BeStart om te kunnen communiceren met deze relaties.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

BeStart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief: tot maximaal één jaar na afmelding. Reden: opschoning van ons Mailchimp systeem vindt eens per jaar plaats.
  • Gegevens van overige relaties: deze gegevens bewaren we zo lang we jou als relatie van Bestart beschouwen. Als we vijf jaar of langer geen contact hebben gehad, dan zullen we jouw gegevens verwijderen. De reden is dat we jou en je bedrijf graag blijven volgen, zodat we hierover kunnen communiceren en jou kunnen benaderen om toekomstige startups te helpen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BeStart verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Voor het maken, versturen en verwerken van inschrijvingen voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van het marketingplatform Mailchimp. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief worden je gegevens dus in onze omgeving van Mailchimp opgeslagen. Je kunt hier nalezen hoe Mailchimp werkt: https://mailchimp.com/legal/.

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven via de link in de voettekst van onze e-mails. We zullen je direct afmelden en we zullen je gegevens dan binnen een jaar definitief uit Mailchimp verwijderen.

Foto’s en video’s

Tijdens de meeste bijeenkomsten van Bestart worden foto’s en video’s gemaakt zodat wij aan anderen onze activiteiten kunnen laten zien, of zodat wij jou als (kandidaat)deelnemer onder de aandacht kunnen brengen bij anderen. De foto’s  en video’s worden gebruikt op onze eigen website, in onze nieuwsbrief, op social media accounts van Bestart en bij persberichten. Mocht je niet op de foto willen, laat het dan weten aan de fotograaf.

Cookies

BeStart gebruikt technische en functionele cookies. En daarnaast analytische cookies van Google Analytics die voor het opslaan op jouw apparaat zover mogelijk geanonimiseerd zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeStart. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bestart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek zoals hierboven genoemd door jou is gedaan, kan het zijn dat we je vragen om aan te tonen dat jij het ook bent. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens gebruiken, laat het dan weten. We gaan graag met je in gesprek. Komen we er niet uit, dan is het goed om te weten dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeStart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bestart.nl.