Laatste update: 23 september 2018

BeStart respecteert ieders privacy. Persoonlijke informatie die je via deze website met ons deelt, behandelen we vertrouwelijk. Hieronder vertellen we hoe.

Verantwoordelijk voor privacy

Stichting BeStart, gevestigd aan Ecomunitypark 1 8431SM Oosterwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
bestart.nl
Ecomunitypark 1
8431SM Oosterwolde
info@bestart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

  • Voor- en achternaam: voor het verzenden van de nieuwsbrief en het verwerken van aanmeldingen voor ons accelerator programma
  • E-mailadres: voor het verzenden van de nieuwsbrief, het verwerken van aanmeldingen voor startup programma en het communiceren over ons startup programma
  • Telefoonnummer: voor het verwerken van aanmeldingen voor startup programma en het communiceren over ons startup programma
  • Organisatie: voor het verzenden van de nieuwsbrief, het verwerken van aanmeldingen voor startup programma en het communiceren over ons startup programma

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

BeStart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief: tot maximaal een jaar na afmelding. Reden: opschoning van ons Mailchimp systeem vindt eens per jaar plaats.
  • Gegevens voor het verwerken van aanmeldingen voor ons startup programma en het communiceren hierover: deze gegevens verwijderen wij in principe niet, tenzij je dit aan ons vraagt. De reden is dat we jou en je bedrijf graag blijven volgen, zodat we hierover kunnen communiceren en jou kunnen benaderen om toekomstige startups te helpen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BeStart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Voor het maken, versturen en verwerken van inschrijvingen voor onze nieuwsbrief maken we gebruik van het marketingplatform Mailchimp. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief worden je gegevens dus naar Mailchimp verstuurd. Je kunt hier nalezen hoe Mailchimp met jouw gegevens omgaat: https://mailchimp.com/legal/.

Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven via de link in de voettekst van onze e-mails. We zullen je gegevens dan binnen een jaar definitief uit Mailchimp verwijderen.

Cookies

BeStart gebruikt technische en functionele cookies. En daarnaast analytische cookies van Google Analytics die voor het opslaan op jouw apparaat zover mogelijk geanonimiseerd zijn. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeStart. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bestart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Verder is het goed om te weten dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeStart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bestart.nl.